Verkiezingsborden te vinden in Lingewaardse centra

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Kort geleden zijn er in de verschillende Lingewaardse kernen verkiezingsborden geplaatst.

Op deze borden staan de verschillende politieke partijen waarop gestemd kan worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. Op www.lingewaardkiest.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft om op 21 maart uw stem uit te kunnen brengen.

Waarom stemmen?

De gemeente gaat over veel zaken in uw omgeving. Van goede busverbindingen tot zorg voor ouderen en van een levendig centrum tot veilig wonen; de gemeente heeft er invloed op! Het is dus de moeite waard om u te buigen over de vraag: welke politieke partij komt op voor mijn belangen?