Verpachting grond via inschrijving

Dit item is verlopen op 08-11-2017.

De gemeente Lingewaard is van plan om een aantal percelen grond te verpachten voor agrarische doeleinden. De percelen hebben verschillende oppervlakten en liggen op Agropark, Bergerden en Pannenhuis. Ze worden geliberaliseerd verpacht via inschrijving voor het jaar 2018, met een optie voor 2019.

Inschrijvers die wonen in gemeente Lingewaard en ook hun bedrijf binnen deze gemeente hebben, krijgen voorrang op de gunning. U kunt inschrijven tot en met 16 november 2017. Een informatiebrochure en inschrijfformulier kunt u aanvragen bij team Projectrealisatie, mevrouw W. ten Westenend, tel 026-3260166, e-mail: w.tenwestenend@lingewaard.nl.