Vier inwoners uit Lingewaard Koninklijk Onderscheiden

Dit item is verlopen op 17-05-2017.

Vandaag, woensdag 26 april, hebben 4 inwoners uit Lingewaard een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Twee inwoners uit Huissen, één inwoner uit Bemmel en één inwoner uit Gendt. Allen werden  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bemmel

Piet Schipperheyn is al 32 jaar voorzitter van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling Arnhem. Hij verzorgt jeugd EHBO-lessen op scholen en reanimatieworkshops op bedrijven. In Bemmel is Piet vooral bekend vanwege zijn inspanningen voor volleybalvereniging Kidang waar hij erelid van is. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Ponymarktcommissie en voorzitter van de Buitenzorg Kortebaandraverij geweest. Onder zijn voorzitterschap werd in 2007 de 50ste ponyjaarmarkt en in 2011 het Nederlands kampioenschap Kortebaandraverij in Bemmel verreden. Voorts is hij kernteamlid van het platform Lingewaard Sport. Sinds 2013 is Piet ook voorzitter van de Hart- en Vaatgroep regio Oost Brabant.

Gendt

Henny Campschroer-Goossen zet zich op heel veel fronten in voor de Lingewaardse/Gendtse gemeenschap. Zo heeft ze 40 jaar lang allerlei taken vervuld binnen de Martinus Parochie in Gendt. Ook werkt ze mee aan het jaarlijks Sprookjesfestival op Kasteel Doornenburg. Ze is ook voorzitter van de kunstuitleen in Gendt en organiseert en ondersteunt allerlei kunstprojecten en kunstworkshops. Ook verzorgt ze veldlessen in De Klompenwaard voor schoolklassen. Verder is ze oprichtster van de polderbende. Iedere een of twee maanden op zondagmorgen op stap in de polder met kinderen van 6 tot 12 jaar. Tevens is ze vrijwilligster bij het participatiepunt Gendt en helpt ze bij activiteiten voor mensen met een lichte dementie, klein sociaal netwerk of beperking.

Huissen

Theo Stuij zet zich al ruim 40 jaar vrijwillig in voor de Hervormde Gemeente. Begonnen in Mijdrecht en daarna Makkum om vervolgens sinds 1979 vrijwillig actief te zijn in Huissen. Zo was hij tot 1990 voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Julianaschool, kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Huissen. Eind vorige eeuw was hij voorzitter van de voormalige Woonstichting Sint Joseph Huissen. Ook is hij hoofd afdeling boekhouding van de Stichting Christenen voor Israël die als doel heeft om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Ook is hij penningmeester van de Wijkraad van Kerkrentmeesters  binnen de Protestantse Gemeente Arnhem in de Salvatorkerk. Tevens is hij penningmeester van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Betuwe en van de Stichting Evert Huismanfonds die allerlei initiatieven ontwikkelt op het gebied van terminale zorg in Huissen en omgeving.

Fred Pathuis is al 47 jaar lid van de Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem en al die jaren ook vrijwilliger bij de Stichting Opwekking  die allerlei activiteiten, conferenties en evenementen organiseert met een christelijke achtergrond. Toto 2002 was hij secretaris van dezelfde Pinkstergemeente.  Ook was hij tot 2012 voorganger bij de Kerkgenootschap Vluchtheuvel de Pinksterzending Arnhem en mede-organisator van het Gospel & Art festival Sonsbeek Celebrate 2012. Als Regioleider is hij ook bestuurslid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Tot 2016 was hij ook bestuurslid van de Stichting Hart voor Arnhem. Een Centraal Activiteiten Platform waar kerken en christelijke organisaties elkaar ontmoeten met als doel mee te werken aan een gezonde samenwerking ten behoeve van kerk en samenleving in Arnhem. Sinds 1991 is hij ook secretaris van de stichting Worldwide Outreach en vanuit dien hoofde actief voor de stichting Caracas Venezuela en Cuba.