Windenergie in Lingewaard

Heel Nederland moet omschakelen naar een toekomst van 100% duurzame energie. Ook de gemeente Lingewaard zal hieraan moeten bijdragen. Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang naar duurzame energie. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor ongeveer 1.500 huishoudens leveren.

Heel Nederland moet omschakelen naar een toekomst van 100% duurzame energie. Ook de gemeente Lingewaard zal hieraan moeten bijdragen. Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang naar duurzame energie. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor ongeveer 1.500 huishoudens leveren.

Onderzoek naar locaties voor windturbines in Lingewaard

In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen binnen Lingewaard. Uit het onderzoek komt dat er vijf locaties zijn waar windturbines technisch mogelijk zijn. Het tuinbouwgebied NEXTgarden is hier een van.

College spreekt voorkeur uit voor tuinbouwgebied NEXTgarden, maar er is nog niets besloten

Het Lingewaardse college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor een locatie langs de Linge bij  tuinbouwgebied NEXTgarden aan te wijzen als voorkeurslocatie. Op deze locatie is ruimte voor maximaal drie windmolens. Dit betekent nog niet dat de windmolens er zeker komen. Eerst wil de gemeente samen met omwonenden en tuinders in een gebiedsproces kijken of er tot een uitvoerbaar plan kan worden gekomen.

Waarom de locatie NEXTgarden?

Er zijn verschillende redenen om NEXTgarden als voorkeurslocatie te benoemen:

  • Het past in het streven om tot een klimaatneutraal tuinbouwgebied NEXTgarden te komen;
  • Er liggen in vergelijking met andere locaties relatief weinig woningen in het gebied;
  • Het sluit ruimtelijk aan op het kassengebied;
  • De gemeente is eigenaar van de grond.

Doordat deze locatie op grond van de gemeente ligt, kan de gemeente zelf de regie in handen houden. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor financiële vergoeding voor omwonenden en meer mogelijkheden voor inwoners om te profiteren van de stroom die de windmolens leveren.

Het tuinbouwgebied NEXTgarden is een van de grootste verbruikers van energie in Lingewaard. NEXTgarden wil graag het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland worden. Door de oprichting van windturbines op NEXTgarden komt dit doel een grote stap dichterbij.

Inloopmiddag voor geïnteresseerden op voorkeurslocatie NEXTgarden

Op 7 november 2017 heeft er op NEXTgarden/ Bergerden een drukbezochte inloopmiddag over de voorkeurslocatie voor windenergie plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren naast wethouder Theo Peren en ambtenaren ook experts aanwezig om vragen te beantwoorden over windmolens, de locatie en het gebiedsproces. Via de interactieve windplanner konden inwoners bekijken hoe de windmolens in het landschap eruit zouden kunnen komen te zien. De getoonde posters met informatie zijn hieronder te downloaden. De op de avond gestelde vragen zullen de komende dagen nog in het ‘vragen en antwoorden’ poster verwerkt worden. Ook de getoonde presentatie van RoyalHaskoningDHV volgt zo snel mogelijk.

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad behandelt het onderwerp windenergie in de raadsvergadering op 14 december 2017. Hiervoor is er nog mogelijkheid tot inspraak op de Raadsinformatieronde op 29 november 2017, aanvang 19.30 uur. De inforonde vindt plaats in de voormalige raadszaal in de Langekerkstraat 17 in Huissen. In 2018 informeren wij u verder over  het gebiedsproces om te komen tot een uitvoerbaar plan.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Hospers of mevrouw Maria Hage via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via duurzaam@lingewaard.nl.