Windenergie in Lingewaard

Heel Nederland moet omschakelen naar een toekomst van 100% duurzame energie. Ook de gemeente Lingewaard zal hieraan moeten bijdragen. Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang naar duurzame energie. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor ongeveer 1.500 huishoudens leveren.

Heel Nederland moet omschakelen naar een toekomst van 100% duurzame energie. Ook de gemeente Lingewaard zal hieraan moeten bijdragen. Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang naar duurzame energie. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor ongeveer 1.500 huishoudens leveren.

Onderzoek naar locaties voor windturbines in Lingewaard

In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen binnen Lingewaard. Uit het onderzoek komt dat er vijf locaties zijn waar windturbines technisch mogelijk zijn. Het tuinbouwgebied NEXTgarden is hier een van.

College spreekt voorkeur uit voor tuinbouwgebied NEXTgarden, maar er is nog niets besloten

Het Lingewaardse college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor een locatie langs de Linge bij  tuinbouwgebied NEXTgarden aan te wijzen als voorkeurslocatie. Op deze locatie is ruimte voor maximaal drie windmolens. Dit betekent nog niet dat de windmolens er zeker komen. Eerst wil de gemeente samen met omwonenden en tuinders in een gebiedsproces kijken of er tot een uitvoerbaar plan kan worden gekomen.

Waarom de locatie NEXTgarden?

Er zijn verschillende redenen om NEXTgarden als voorkeurslocatie te benoemen:

  • Het past in het streven om tot een klimaatneutraal tuinbouwgebied NEXTgarden te komen;
  • Er liggen in vergelijking met andere locaties relatief weinig woningen in het gebied;
  • Het sluit ruimtelijk aan op het kassengebied;
  • De gemeente is eigenaar van de grond.

Doordat deze locatie op grond van de gemeente ligt, kan de gemeente zelf de regie in handen houden. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor financiële vergoeding voor omwonenden en meer mogelijkheden voor inwoners om te profiteren van de stroom die de windmolens leveren.

Het tuinbouwgebied NEXTgarden is een van de grootste verbruikers van energie in Lingewaard. NEXTgarden wil graag het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland worden. Door de oprichting van windturbines op NEXTgarden komt dit doel een grote stap dichterbij.

Inloopmiddag voor geïnteresseerden op voorkeurslocatie NEXTgarden

Op 7 november 2017 heeft er op NEXTgarden/ Bergerden een inloopmiddag over de voorkeurslocatie voor windenergie plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren naast wethouder Theo Peren en ambtenaren ook experts aanwezig om vragen te beantwoorden over windmolens, de locatie en het gebiedsproces. Via de interactieve windplanner konden inwoners bekijken hoe de windmolens in het landschap eruit zouden kunnen komen te zien. De getoonde posters met informatie en de presentatie van RoyalHaskoningDHV zijn hieronder te downloaden. De op de avond gestelde vragen zullen de komende dagen nog in het ‘vragen en antwoorden’ poster verwerkt worden.

Hoe gaat het verder?

Gemeenteraad besluit dit jaar niet meer over windenergie

Op de inloopmiddag van 7 november en op de informatieraad op 30 november 2017 is duidelijk geworden dat er veel vragen en zorgen zijn rondom het voorstel voorkeurslocatie windenergie op Bergerden.

Het voorstel gaat over de mogelijke oprichting van windturbines. Maar in de aanloop naar de informatieavond is ook duidelijk gebleken dat er nog altijd veel klachten zijn rondom geur bij de biovergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland. Het college wil even de tijd nemen om:

  • met de Provincie tot een aanvaardbare oplossing voor Groen Gas Gelderland komen. De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor Groen Gas Gelderland;
  • geluid en slagschaduw nader onderzoeken;
  • het onderzoek naar het Gelders Natuur Netwerk en vogels afronden;
  • met de tuinders rekenen aan mogelijkheden voor de combinatie van opwek en verbruik;
  • verder met omwonenden in gesprek gaan.

Om deze redenen is met de agendacommissie van de raad afgesproken het voorstel aan de raad aan te houden. Het college komt hier met bovengenoemde punten later op terug.

Dit betekent dat zowel op 6 december als ook 14 december het onderwerp windenergie niet meer behandeld wordt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u verder.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Hospers of mevrouw Maria Hage via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via duurzaam@lingewaard.nl.

Actuele vergaderinformatie

De genoemde data en tijdstippen zijn onder voorbehoud. De meest actuele informatie over de raadsbijeenkomsten vindt u op de website van de gemeenteraad. Ga daarvoor naar de vergaderkalender van de gemeenteraad. Hier vindt u alle vergaderstukken, ingekomen brieven en actuele informatie over locaties en tijdstippen

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Hospers of mevrouw Maria Hage via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via duurzaam@lingewaard.nl.

Zie ook

Nog meer achtergrondinformatie

In het verleden zijn verschillende besluiten en achtergrondrapporten gepubliceerd en bekendgemaakt op verschillende plaatsen, zoals het raadsinformatiesysteem.

Voor het overzicht zijn deze documenten te bereiken via onderstaande link.

Eerder gepubliceerde documenten over windenergie