Graafwerkzaamheden

Explosieven

Explosieven

Wilt u grondwerkzaamheden verrichten, zoals het graven van een vijver voor aanbouw aan uw woning of bedrijf? Let op explosieven.

Archeologie

Archeologie

Bij bodemverstorende activiteiten is het verplicht rekening te houden met archeologie.

Bodemvervuiling, sanering

Bodemvervuiling, sanering

Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Alleen erkende bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

Graafmelding

Graafmelding

U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding.