Iets melden aan de gemeente

Melding woon- en leefomgeving

Melding over woonomgeving

Kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Een omgewaaide boom? Kapotte speeltoestellen? Meld het ons.

Ongedierte

Ongedierte

Het bestrijden van ongedierte is vaak geen taak van de gemeente. De gemeente bestrijdt alleen ongedierte in de openbare ruimte.

Algemene vraag stellen met contactformulier

Algemene vraag stellen

Gebruik het online contactformulier voor algemene vragen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen

Als u iets hebt gevonden of iets bent kwijtgeraakt kunt u dit aangeven bij de gemeente.

Milieuklachten

Milieuklachten

Melden van hinder van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of verontreiniging van  lucht of bodem door bedrijven.

Klacht indienen

Klacht indienen over een bestuurder of ambtenaar

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.