Bomenplan Zilverkamp

Wij gaan de komende jaren (2017-2025) groot onderhoud plegen aan de bomen in de parkzones in de Zilverkamp.

De Zilverkamp is een bijzondere wijk uit de jaren 70. De wijk was zeer vernieuwend en onderscheidt zich vooral door de vele hofjes en vertakkingen van wegen (daarom ook wel een ‘bloemkoolwijk’ genoemd). Belangrijk zijn de grote, verbindende parkzones die vanuit het buitengebied diep de wijk in lopen. Deze zogenaamde groene longen zijn bepalend voor de groene uitstraling en sfeer in uw woonomgeving.

Wij vinden het erg belangrijk dat het beeldbepalende karakter van de parkzones intact blijft. Het kappen van verschillende bomen is daarvoor nodig. Daarnaast willen wij bomen aanplanten die nu nog niet in het park voorkomen.

Op deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:

  • De reactienota
  • Het maatregelenplan (bomenplan)
  • Overzichtskaart van parkzones
  • Tekeningen per parkzone

Te downloaden: