De nieuwe wijkaanpak Zilverkamp

De Zilverkamp bestaat ruim veertig jaar. Helpt u mee de wijk klaar te maken voor de toekomst?

Kom dan 29 november naar de wijkconferentie. Op deze avond presenteren wij u de eerste schets van het wijkontwikkelingsplan. Dit plan is ontstaan uit eerdere bijeenkomsten met bewoners en professionals. Het is een plan voor de hele Zilverkamp, dus alle bewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Deze avond is dé kans om in gesprek te gaan over het plan en samen tot actie over te gaan.
Vanaf 18.30 bent u van harte welkom in de Kuul. Om 19.00 starten we met het programma.

Aanmelden voor de avond

Een plan voor de toekomst, wijkcommunity in opbouw

Het wijkontwikkelingsplan is een plan over de toekomst van de hele Zilverkamp. Denk aan de openbare ruimte, ontmoeting, duurzaamheid en andere belangrijke thema’s.
We willen een wijkcommunity vormen met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Een community waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporatie Waard Wonen, Stichting Welzijn Lingewaard en anderen zitten. De ambitie is om samen de handen ineen te slaan en aan de slag te gaan met dit plan.

Verbetering in fysieke leefruimte is gestart

De gemeente heeft alvast een start gemaakt met verbeteringen in de fysieke leefruimte. Dit gebeurt in een stukje van de wijk. De straten rond de Landslag, Drieslag, Dissel zijn als eerste uitgenodigd.

Aanpak

De clusters worden per straat of straten uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst gaat de gemeente samen met u in gesprek over uw wensen voor de straat. 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een ontwerpteam gevormd. Dit is een groep bewoners die zelf aan de slag gaat om een ontwerp te maken voor verbeteringen in de straat. Zij krijgen hierbij hulp van onze vakspecialisten. Dit ontwerp wordt tijdens een vervolgbijeenkomst aan de andere bewoners gepresenteerd.

Partners

Bij dit proces zijn diverse partijen betrokken:

  • RUIMTEVOLK is gevraagd om het proces van het wijkontwikkelingsplan te begeleiden.
  • Spectrum, partner met Elan, is aangesloten om bewoners te helpen en te ondersteunen bij inwonersinitiatieven.
  • Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), houdt zich bezig met de sociale verbinding in de wijk.
  • Woningcorporatie Waardwonen verhuurt sociale huurwoningen in de Zilverkamp
  • De provincie Gelderland faciliteert de nieuwe wijkaanpak

Wij als gemeente werken samen met deze partners. We richten ons in het bijzonder op verbeteringen in de openbare ruimte (zie ‘Plan voor verbetering fysieke leefruimte’)

logo's van diverse partijen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

Neem gerust contact op met projectleider Willem Bijker via w.bijker@lingewaard.nl.

Te downloaden: