De nieuwe wijkaanpak Zilverkamp

De Zilverkamp bestaat ruim veertig jaar. De gemeente Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen, provincie Gelderland, Stichting Welzijn Lingewaard en SPECTRUM willen samen een impuls geven aan de Zilverkamp. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Daar hebben we u voor nodig!

De wens is om dit jaar nieuwe vormen van samenwerking uit te proberen en samen, met iedereen die een rol speelt in Zilverkamp, te komen tot een wijkcommunity.

Deze gezamenlijke aanpak heeft vier doelen:

  • Het ondersteunen en stimuleren van (bewoners)initiatieven
  • Het verbeteren van de openbare ruimte (revitalisering)
  • Het verbeteren van de communicatie en samenwerking in de wijk
  • Het maken van een wijkontwikkelingsplan

Om deze doelen te bereiken, vinden er verschillende activiteiten plaats in uw wijk. Op deze pagina leest u meer over deze plannen.

Een plan voor de toekomst, wijkcommunity in opbouw

Het wijkontwikkelingsplan is een plan over de toekomst van de Zilverkamp. Denk aan de openbare ruimte, ontmoeting, duurzaamheid en andere belangrijke thema’s. Kortom, een plan over de volle breedte van de Zilverkamp van de toekomst.
We willen een wijkcommunity vormen met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Een community waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporatie Waard Wonen, Stichting Welzijn Lingewaard en anderen zitten. De wens is om samen de handen ineen te slaan en aan de slag te gaan met dit plan.

Activiteiten tot stand komen wijkcommunity en wijkontwikkelingsplan

Om tot deze wijkcommunity en een wijkontwikkelingsplan te komen, worden dit najaar diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op dinsdag 7 november vinden de wijktafels plaats waar wij met u aan de slag willen rondom diverse thema’s die spelen in de wijk.

De planning

7 november 2017 - Wijktafels

29 november 2017 - Wijkconferentie

Wilt u ambassadeur worden van de wijk en actief meedenken en meedoen? Schuif dan aan tafel op 7 november De Kuul. Het programma start om 19.00 uur, maar u bent welkom om mee te eten vanaf 18.00 uur. Wij ontvangen u graag! U kan zich hier aanmelden. Zien we u 7 november?

Plan voor verbetering fysieke leefruimte

De gemeente heeft al een start gemaakt met verbeteringen in de fysieke leefruimte. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wijkaanpak.
De Zilverkamp is opgedeeld in clusters. Dit zijn deelgebieden die één voor één worden aangepakt.
Clusters 1 en 2 worden als eerste aangepakt. In de bijlage vindt u een plattegrond. Dit is het blauw omlijnde gedeelte van gedeelte van de Zilverkamp.

Aanpak

De clusters worden per straat of straten uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst gaat de gemeente samen met u in gesprek over uw wensen voor de straat. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een ontwerpteam gevormd. Dit is een groep bewoners die zelf aan de slag gaat om een ontwerp te maken voor verbeteringen in de straat. Zij krijgen hierbij hulp van onze vakspecialisten. Dit ontwerp wordt tijdens een vervolgbijeenkomst aan de andere bewoners gepresenteerd.

Partners

Bij dit proces zijn diverse partijen betrokken:

  • RUIMTEVOLK is gevraagd om het proces van het wijkontwikkelingsplan te begeleiden.
  • Spectrum, partner met Elan, is aangesloten om bewoners te helpen en te ondersteunen bij inwonersinitiatieven.
  • Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), houdt zich bezig met de sociale verbinding in de wijk.
  • Woningcorporatie Waardwonen verhuurt sociale huurwoningen in de Zilverkamp
  • De provincie Gelderland faciliteert de nieuwe wijkaanpak

Wij als gemeente werken samen met deze partners. We richten ons in het bijzonder op verbeteringen in de openbare ruimte (zie ‘Plan voor verbetering fysieke leefruimte’)

logo's van diverse partijen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

Neem gerust contact op met projectleider Willem Bijker via w.bijker@lingewaard.nl.

Te downloaden: