Project Karstraat - 't Zand

Verkeersverbetering Karstraat

De verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op de Karstraat moet beter. Op 26 maart hebben we voor direct aanwonenden en belanghebbenden een informatieavond gehouden. Met hun ideeën, zorgen en wensen hebben wij drie opties uitgewerkt. Op maandag 18 juni was er een inloopavond over deze opties. Op maandag 26 november is een informatiebijeenkomst georganiseerd over het voorkeursontwerp dat het college van B&W heeft vastgesteld. Ook een bewoner heeft een voorstel gepresenteerd. Beide ontwerpen zijn besproken tijdens de avond en worden nu nader onderzocht. Onderaan deze pagina vindt u de presentatie van deze avond. Met de ingekomen reacties werken we de komende tijd aan een definitief ontwerp.

Gebiedsontwikkeling ’t Zand

Samen met bewoners en eigenaren van kassen hebben we ideeën samengebracht om als ontwikkelingskader te dienen voor 't Zand. De wens is om het gebied kwalitatief te verbeteren en mooier te maken. Ook kan hiermee, als pilot voor 't Zand, invulling worden gegeven aan de functieverandering. In de presentaties van 12 en 13 december staan deze ideeën. Op basis van de reacties van de kasseneigenaren en direct aanwonenden hebben we besloten deze pilot bestuurlijk te laten vaststellen. Wij zijn benieuwd naar de reacties en ideeën van alle bewoners en belanghebbenden in 't Zand om gezamenlijk 't Zand mooier te maken!