Restgroen

De gemeente Lingewaard wil het gebruik en eigendom van gemeentegrond regelen, zodat duidelijk wordt welke grond van wie is. Daarom zijn we gestart met het project ‘verkoop restgroen’. Heeft u een stukje restgroen in gebruik dat grenst aan uw woonperceel en geen deel uitmaakt van de gemeentelijke hoofd-groenstructuur? Dan kunt u dit stukje grond nu misschien kopen. Ook geïnteresseerden die op dit moment geen gebruiker zijn van restgroen bieden we deze mogelijkheid. Het aankooptarief is tijdelijk verlaagd naar € 50,00 per vierkante meter, kosten koper.

Voor vragen over het gebruik en de aankoop van restgroen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum T. (026) 32 60 111. Vraag dan naar een medewerker van het projectteam restgroen. Of reageer schriftelijk via het online contactformulier. Bij de veelgestelde vragen hieronder kunt u direct al een aantal antwoorden vinden over gebruik van restgroen.

U kunt direct online een verzoek tot aankoop van restgroen indienen.

Verzoek restgroen kopen met DigiD 

Verzoek restgroen kopen met eHerkenning

Beroep op verjaring indienen met DigiD

Te downloaden:

Zie ook

Meer informatie: