Verkeersplan centrum Huissen

Op 4 december heeft het college van B&W het aangepaste verkeersplan centrum Huissen vastgesteld. Dit plan kunt u hieronder bekijken. De komende maanden nemen wij de voorbereidingen voor de centrumafsluiting. Zo werken we de precieze locaties van laad- en losplaatsen rondom het centrum uit. Ook heeft het college de verkeersbesluiten genomen. Verder werken wij aan de digitale aanvraag voor de ontheffingen voor  bewoners van woningen binnen het gesloten gebied. In de loop van 2019 gaat een aannemer het plan uitvoeren.

Te downloaden: