Verkeersstudie ontsluiting Houtakker II

De gemeente Lingewaard is bezig met de ontwikkeling van bedrijventerrein de Houtakker II te Bemmel. De wegenstructuur, de riolering en openbare verlichting zijn grotendeels aangelegd en het eerste bedrijf is gestart met de bouw van hun bedrijfspand. De provincie Gelderland is voornemens in de tweede helft van 2019 de hoofdontsluiting van bedrijventerrein de Houtakker II op de Van Elkweg te realiseren als onderdeel van de reconstructie van de N839 tussen Huissen en Bemmel.

Over een vraagstuk is nog geen definitief besluit genomen. Het betreft de vraag of en hoe bedrijventerrein de Houtakker II gaat aansluiten op de Karstraat. Daarvoor zijn grofweg drie opties denkbaar:

  • Geen aansluiting;
  • Een selectieve aansluiting (alleen voor brandweer en transportbedrijf Derks);
  • Een volwaardige aansluiting;

Het college vindt het belangrijk om een goede oplossing te vinden voor de ontsluiting Houtakker II, waarbij zowel omwonenden als ondernemers gebaat zijn. In deze situatie zijn er veel tegenstrijdige belangen waar de gemeente zorgvuldig mee om wil gaan om te komen tot een goede oplossing. Om deze reden is er een verkeersstudie uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng naar de consequenties van de drie varianten.

U kunt het rapport onder aan de pagina downloaden om kennis te nemen van de resultaten.

Vervolgproces:

Tot en met 31 oktober 2018 heeft eenieder de mogelijkheid om te reageren op de verkeersstudie. U kunt uw reactie per brief kenbaar maken of per e-mail via gemeente@lingewaard.nl met als onderwerp “Verkeersstudie ontsluiting Houtakker II”.  Alle reacties worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het college in november 2018.