In opdracht van de gemeente heeft een onderzoeksbureau een inwonersonderzoek uitgevoerd over het beleidsplan ‘Iedereen doet mee’. Wat zijn de ervaringen van inwoners met de beloften die er zijn gedaan. Het onderzoek richtte zich onder andere op de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en of mensen weten waar ze moeten zijn als ze hulp nodig hebben.  In totaal zijn er 1119 inwoners uitgenodigd en hebben 302 inwoners de vragenlijst schriftelijk of online ingevuld. De gemeente gaat aan de slag met de uitkomsten en herhaalt dit onderzoek in de komende jaren. 
 

Uitkomsten

Een aantal uitkomsten van het onderzoek:

  • Deelnemers zeggen zich veelal thuis te voelen in de buurt/kern (90%) en in Lingewaard (84%).
  • Ruim 80% van de deelnemers laat weten voldoende contact te hebben met anderen. Zij geven ook aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten.
  • Van de deelnemers met een idee weet ruim 60% waar ze moeten zijn voor hulp.


Factsheet en onderzoeksrapport

Wilt u de belangrijkste uitkomsten uit het inwonersonderzoek bekijken of het hele rapport lezen? Bekijk en download deze dan hieronder.