Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke Onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Wie verdient een lintje?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Bij het beoordelen of bepaalde vrijwilligersactiviteiten voor een decoratie in aanmerking komen, geldt in zijn algemeenheid navolgend overzicht.

 • De betreffende persoon moet in de gemeente Lingewaard wonen.
 • Mensen zetten zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding.
 • Als vrijwilliger.
 • De activiteiten nemen veel uren per week in beslag.
 • Zij doen dit langdurig (minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling.
 • Vaak zonder opvallende onderbrekingen.
 • Meestal tot op de dag van vandaag, er moet sprake zijn van actuele verdiensten.
 • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet.
 • Verdiensten op lokaal, provinciaal, (inter)nationaal niveau.

Let op: de behandeling van een voorstel kost veel tijd. De meeste Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan moet de aanvraag vóór 1 juni, in het jaar er voor, ingediend zijn. 

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in te sturen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjo Wemmers, via telefoonnummer (06) 29 345 197 of via e-mailadres: m.wemmers@lingewaard.nl

Wat u moet doen

Wilt u voor iemand in Lingewaard een Koninklijke Onderscheiding aanvragen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Marjo Wemmers van de gemeente Lingewaard. Dit kan via het telefoonnummer (06) 29 345 197 of door een e-mail te sturen naar m.wemmers@lingewaard.nl. Zij kan u vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding.

Aanvraagformulier

Op de website lintjes.nl staat het Voorstelformulier. U kunt dit formulier na invullen opslaan.

Wat moet er in het voorstel staan?

De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen.

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten. Meestal wordt gekozen voor de Lintjesregen.

Tot slot is het belangrijk om feitelijke gegevens te verzamelen en een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten te vermelden. Daarbij gaat het vooral om het volgende:

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten!
 • Op de ondersteunende brieven moet een handtekening staan. Als het kan op logo papier van de betreffende instantie aanleveren.
 • Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld en dergelijke.