Koninklijke onderscheiding, lintje

Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

Wie verdient een lintje?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Bij het beoordelen of bepaalde vrijwilligersactiviteiten voor een decoratie in aanmerking komen, geldt in zijn algemeenheid navolgend overzicht.

 • Mensen zetten zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding.
 • Als vrijwilliger.
 • De activiteiten nemen minimaal 6 tot 8 uur per week in beslag.
 • Zij doen dit langdurig (minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling.
 • Vaak zonder opvallende onderbrekingen.
 • Meestal tot op de dag van vandaag.
 • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet.
 • Verdiensten op lokaal, provinciaal, (inter)nationaal niveau.

Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag wordt uitgereikt, dan moet de aanvraag 15 juni, in het jaar er voor, ingediend zijn. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel minimaal zes maanden van tevoren in te sturen.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Marjo Wemmers, telefoonnr. (026)¬†326¬†01¬†29 ‚Äď e-mailadres: m.wemmers@lingewaard.nl.

Wat u moet doen

Aanvraagformulier

U kunt een aanvraagformulier downloaden (kijk op deze pagina onder Formulieren/documenten). Ook kunt u een formulier afhalen bij de receptie van gemeentekantoor Bemmel.

Het volledig ingevulde formulier met bijlagen stuurt u naar:
Gemeente Lingewaard
T.a.v. mevrouw M. Wemmers
Antwoordnummer 26
6660 VV Bemmel

(een postzegel is niet nodig).

Wat moet er in het voorstel staan?

De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen.

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten. Meestal wordt gekozen voor de Lintjesregen.

Tot slot is het belangrijk om feitelijke gegevens te verzamelen en een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten te vermelden. Daarbij gaat het vooral om antwoorden op de volgende vragen.

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten!
 • Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld en dergelijke.

Vraag ook of (minimaal twee) anderen uw aanvraag willen ondersteunen via een ondersteuningsbrief met informatie over de betekenis van uw kandidaat voor een organisatie of de samenleving (per ondersteuner brief toevoegen).

Wie doet wat?

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Op de website www.lintjes.nl staat allerlei informatie en wetenswaardigheden over het Nederlandse decoratiestelsel.

Aanvullende informatie

www.lintjes.nl
Op de website www.lintjes.nl staat allerlei informatie en wetenswaardigheden over het Nederlandse decoratiestelsel.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?