Een begrijpelijke vraag want om uw tuin of terrein af te zetten is een erfafscheiding een mogelijkheid. Dat kan met levend materiaal zoals een haag of met producten van hout, steen of beton. U overlegt dit natuurlijk met uw buren. Maar in sommige gevallen grenst uw perceel aan gemeentegrond. Dan is het volgende voor u belangrijk.

Kiest u voor een haag als afscheiding

Plaats de stam van de haag bij voorkeur 0,25 m van de grens met gemeentegrond. Daarmee voorkomt u dat de haag in de toekomst bijvoorbeeld over de stoep groeit. De haag mag niet voor last of gevaar voor het verkeer zorgen.

Kiest u voor een schutting als afscheiding

Erf- en perceelafscheidingen zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen zijn bouwwerken. Deze kunnen vergunningplichtig zijn. U plaatst de afscheiding altijd helemaal op uw eigen grond. Tot een hoogte van één meter is dit omgevingsvergunningvrij. Wilt u hoger bouwen? Dan kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Dat geldt ook voor bouwwerken die grenzen aan een gebied dat openbaar toegankelijk is.  Denk daarbij aan de weg, openbaar groen of water. Meer informatie hierover is te vinden op: www.rijksoverheid.nl. Hier vindt u een complete folder (01-01-2012).

Meer informatie kunt u krijgen bij de ODRA

Aanvullende informatie kunt u aanvragen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via het e-mailadres postbus@odra.nl.