Waarom zijn er speciale luierzakken nodig? 

Omdat deze zakken speciaal gemaakt zijn om met de luiers te recyclen.

Waarom krijg ik maximaal twee rollen per persoon? 

Er is een beperkt aantal zakken op voorraad. We kunnen dus niet onbeperkt zakken uitgeven. Daarom krijgt u per kind twee rollen mee. Op een rol zitten tien zakken. Per kind heeft u gemiddeld één zak in de week vol. U kunt dus een paar maanden vooruit met de rollen.

Moet ik kunnen aantonen hoeveel kinderen ik heb als ik luierzakken kom halen, omdat je per kind twee rollen meekrijgt?  

Nee, u hoeft dit niet aan te tonen.

Waarom kan ik de zakken niet ophalen op dezelfde locaties als de PMD-zakken?

Wij merken dat de zakken speciaal voor PMD of luiers regelmatig voor andere soorten afval worden gebruikt. Dit willen we voorkomen. Daarom delen we de luierzakken niet overal uit.

Waarom gelden bij de inzameling openingstijden?

Wij willen dat alleen zakken met luiers in de container terecht komen. Is er geen toezicht, dan is de kans groot dat mensen ook ander afval tussen de luiers gooien. Als dat gebeurt, dan kunnen we luiers niet recyclen. Daarom staan de containers op plekken waar toezicht is. Dat betekent achter de hekken van bijvoorbeeld een kinderopvang. En dan zijn de containers alleen bereikbaar tijdens openingstijden. Wilt u uw zakken op zaterdag kwijt, dan kunt u naar één van de milieustraten.

Wat zijn de openingstijden?

De openingstijden van de locaties waar u de zakken kunt heenbrengen worden binnenkort op de website gezet.

Waarom hebben wij voor deze locaties gekozen?

Wij hebben gekozen voor locaties waar veel kinderen komen die luiers dragen. Dat vullen we aan met bijvoorbeeld de milieustraten. Wij proberen in iedere kern locaties te vinden waar u de luiers kunt inleveren. 

De locaties

Waarom moet ik luiers apart inleveren? Mogen ze niet meer bij het restafval?

Als u de luiers apart inlevert, kunnen wij ze recyclen. Dat scheelt weer restafval. Wilt u de luiers niet apart inzamelen? Dan mag u deze nog steeds in de restafval container doen. Let op: levert u de luiers apart in? Dan hoeft u hier niet voor te betalen. Gooit u de luiers in de restafvalcontainer? Dan betaalt u hier wel voor.

Wat moet ik doen als de luiercontainer vol is?

Is de container vol? Geef dit aan ons door via (026) 326 01 11. Zet de zak niet zomaar naast de container of op de stoep. Kijk of er een andere container in de buurt is waar u de zak kwijt kunt. Of neem de zak weer mee naar huis.

Ik heb geen medische container. Mag ik het afval van mijn incontinentiemateriaal tijdens openingsuren bij de kinderdagverblijven inleveren? 

Ja, dan kunt u dit tijdens de openingstijden in de luiercontainer gooien.

Mag ik een tweede medische container? 

Heeft u veel restafval vanwege uw medische toestand en past het niet in uw minicontainer? Dan is het mogelijk een extra container aan te vragen. Deze container mag dan alléén worden gebruikt voor medisch afval zoals incontinentiemateriaal of stoma zakjes. Een extra container voor medisch afval aanvragen

Waarom is het weggooien van (rest)afval duurder geworden?

Dat komt omdat wij als gemeente meer moeten betalen voor het ophalen en verwerken van afval. Die kosten moeten we doorberekenen en komen dus terug in de nieuwe tarieven.  

Wanneer wordt het PMD-afval opgehaald?

Dit blijft zoals het was, dus één keer per 2 weken. 

Waarom wordt restafval nog maar 1x in de 4 weken opgehaald? Dit is te weinig.

In Lingewaard moeten we samen minder (rest)afval produceren. Dat lukt al aardig want gemiddeld zetten mensen hun restcontainer nog maar 11,5 keer per jaar aan de straat. Om deze twee redenen legen wij de restafvalcontainers nog maar 12x per jaar. Uit ervaring blijkt dat dit ook te doen is voor grote gezinnen.

Probeer het eerst een paar maanden uit. Lukt het niet? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u vragen die hierboven niet zijn beantwoord?

Stel uw vraag via het contactformulier