Een evenement is een "verrichting van vermaak" die voor het publiek toegankelijk is. Een klein evenement, zoals een straatfeest of barbecue, hoeft u alleen te melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen vergunning te hebben.

Hoe het werkt

De burgemeester heeft bepaalde randvoorwaarden gesteld om iets als meldingsplichtig evenement aan te merken. Zo mogen er maximaal 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn, mag er geen live muziek of versterkte muziek ten gehore worden gebracht in verband met geluidsoverlast, wordt het gehouden tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Hiernaast gelden nog enkele andere eisen. Als uw activiteit gelet op het moment, de plaats of het type activiteit niet toegestaan kan worden verneemt u in dat geval binnen vijf werkdagen van de gemeente.

Wat u moet doen

U kunt uw melding online indienen via DigiD of eHerkenning.

De aanvraag van een meldingsplichtig evenement zoals een straatfeest of barbecue dient minimaal 10 werkdagen voor het evenement bij de gemeente binnen te zijn.

Let op! Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen, ook als u al jaren hetzelfde evenement organiseert en hiervoor eerder een melding hebt ingediend.

Belangrijk!

Om het online formulier in te kunnen vullen heeft u het volgende nodig:

  • DigiD / eHerkenning
  • Gegevens over uw organisatie
  • Telefoonnummers en gegevens van contactpersonen van uw organisatie
  • Een plattegrond, schaal 1:100, van de opstelling en het evenemententerrein

Kosten

De aanvraag van een meldingsplichtig evenement is gratis.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat - ondanks dat het evenement meldingsplichtig is - er andere vergunningen of ontheffingen zijn vereist. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol, kamperen. In de webapplicatie waarmee u de aanvraag indient, worden hierover enkele vragen gesteld. Neem bij twijfel of vragen contact op met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (026-3260111).