Situatieschets

We zijn een groene gemeente met prachtig mooie natuur en een groot en groen buitengebied. Open polderlandschappen en bossen. Met prachtige uiterwaarden. Er wordt veel gewandeld en gefietst. In al deze gebieden is de flora en fauna belangrijk.

Bemmel, groen gebied waar geen verlichting staat.

Wet- en regelgeving

De bescherming van de duisternis en het donkere landschap valt onder de Wet Milieubeheer/Activiteitenbesluit en valt onder de zorgplicht. Het bevoegd gezag kan vanuit haar zorgplicht maatregelen of voorzieningen voorschrijven aan inrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 1.1 lid 1 van de Wet milieubeheer. 

Nachtelijk beeld

De natuurgebieden en bossen zijn nog relatief donker. We zien wel dat er steeds meer licht vanuit de omliggende dorpen en steden zichtbaar is. 

Zo doen we het voortaan 

We zijn zuinig op onze natuurgebieden en bossen en wij willen de flora en fauna beschermen. Niet alleen overdag, maar ook in de avond en nacht. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen wij vrijwel altijd om landschappelijke inpassing, zodat ook een kwaliteitswinst wordt geboekt voor het landschap.

Er wordt geen openbare verlichting in natuurgebieden en bossen geplaatst.

Wij zetten ons in om gebieden waar donkerte van belang is, zo donker mogelijk te houden. We gaan, waar van toepassing, in gesprek met eigenaren van storende en overbodige lichtbronnen.