Dit jaar reiken wij voor de achtste keer de Monumentenprijs uit. De Monumentenprijs van 2022 heeft betrekking op een prestatie uit 2021. Kanshebbers zijn eigenaren van monumenten of organisaties die zich bezig houden met monumenten en/of landschapsbeheer.

Blijk van waardering 

De gemeente reikt de monumentenprijs uit om te laten zien dat zij monumenten voor inwoners en bezoekers van Lingewaard belangrijk vinden. De eigenaar of beheerder van een pand met historische waarde wordt bedankt. Deze persoon zorgde er in 2021 voor dat het bouwwerk is gerestaureerd of dat verval werd voorkomen. Ook mensen die op een andere manier een belangrijke bijdrage leverden aan behoud van monumenten in Lingewaard komen voor de prijs in aanmerking.

Aanmelden Monumentenprijs 2022

Mensen kunnen zichzelf of iemand anders opgeven. Stuur voor 15 augustus een mail naar Joop de Blecourt. Dit kan via j.blecourt@lingewaard.nl. Geef in de mail het volgende aan:

  • een korte, krachtige omschrijving van de werkzaamheden in 2021.
  • de reden waarom deze persoon de prijs moet krijgen. 
  • een aantal foto’s.

Wij bespreken de aanmeldingen met de erfgoeddeskundige van het Gelders Genootschap. Nominatie vindt plaats op basis van dit advies.

Uitreiking in september 

De prijs bestaat uit een geldbedrag en een kunstwerk van een lokale kunstenaar. Wij reiken de prijs een week voor de Open Monumentendagen uit. Tijdens deze dagen op 17 en 18 september kunnen mensen dan kennis maken met de genomineerden en natuurlijk de winnaar.