Vanwege onderhoud worden in Angeren, Doornenburg en Haalderen alle aanwezige rioolstelsels gereinigd en geïnspecteerd. In totaal reinigt en inspecteert het bedrijf Valk+de Groot ongeveer 40 kilometer riolering. Zij voeren de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De reiniging is nodig voor een goede doorstroming in het rioolstelsel. Daarna inspecteren ze het riool met een rijdende digitale camera. Zo bekijken ze de kwaliteit van de leiding en de put.

Planning werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden starten in de week van 8 mei en eindigen, afhankelijk van de weersomstandigheden, in de week van 26 juni. De werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur uitgevoerd. Op zon- en feestdagen werken ze niet.

Aanwonenden

Alle aanwonenden krijgen een brief over de werkzaamheden. Daar staat ook in wat u kunt doen om overlast in uw woning te voorkomen. Valk+de Groot beperkt de overlast voor de omgeving tot een minimum.