Rond eind januari vindt er in de omgeving van Gendt en Hulhuizen onderzoek in de ondergrond plaats naar de potentie van aardwarmte. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en ondernemers in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een zogenaamd seismisch onderzoek met geluidsgolven in de grond. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek van de Rijksoverheid: ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN). Hiermee verzamelt de Rijksoverheid  informatie over de ondergrond om goed in te schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. 

Zoeken naar duurzame energiebronnen

Nederland wil in het jaar 2050 een volledig duurzame energievoorziening. Daarvoor is het belangrijk dat we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Nederland én Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Daarom zoeken het Rijk en de gemeente naar alternatieve duurzame energiebronnen. Het winnen van warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is (aardwarmte), kan een optie zijn.
In grote delen van Nederland is nu nog weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film. 

Veilig en verantwoord 

Vorig jaar is een soortgelijk seismisch onderzoek uitgevoerd in onze gemeente. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al tientallen jaren succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in onze gemeente en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen. Op www.hoewerktaardwarmte.nl is meer informatie te vinden over aardwarmte(winning).