In onze gemeente zijn er te weinig betaalbare (huur)woningen. Daarom willen we binnen een jaar starten met de bouw van tijdelijke woningen. We noemen dit flexwoningen. Het gaat om 100 á 150 woningen die 15 tot 30 jaar op één locatie gebruikt kunnen worden. De woningen zijn bedoeld voor starters, statushouders en éénoudergezinnen.

Onderzoek locatie in Haalderen

De woningen kunnen gebouwd worden op de landbouwgrond die grenst aan de Sallandstraat in Haalderen. De grond is eigendom van de gemeente. Uit een eerste onderzoek blijkt dat dit een geschikte locatie is. Maar er is verder onderzoek nodig dat antwoord moet geven op de volgende vragen:

  • is er voldoende netcapaciteit om alle woningen op stroom aan te kunnen sluiten?
  • kunnen we op deze locatie aan alle milieu-eisen voldoen? Zijn er bijvoorbeeld belemmeringen op het gebied van geur, bodem, verkeer, geluid, archeologie en stikstof?
  • wat is de precieze behoefte aan flexwoningen en voor welke doelgroepen?
  • hoeveel gaat het kosten en wie gaat dat betalen?
Kaartje van de locatie.

Besluitvorming

Over een paar maanden hopen we antwoord op deze vragen te hebben. Dan weten we hoeveel flexwoningen we hier gaan bouwen. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een besluit. De verwachting is dat dit voor de zomer gebeurt.