De gemeente Lingewaard is bezig met het opstellen van een maatregelenprogramma om Lingewaard op de korte termijn (2022-2025) bereikbaar en verkeersveilig te houden. Door de verwachte groei van het aantal woningen en bedrijven stijgt de vraag naar mobiliteit. Daarom is het belangrijk om ook een lange termijn visie (2030 en verder) op te stellen. Hiervoor maken we een Mobiliteitsvisie.

Veel reacties op enquête mobiliteit

Eind februari peilden wij met een online enquête de mening van onze inwoners over de mobiliteit en verkeersveiligheid in Lingewaard. Ruim 500 mensen vulden de vragenlijst in. Dat is een fantastisch resultaat. Hartelijk dank daarvoor. De resultaten van de enquête kunt u terugvinden in het rapport hieronder. Op basis van de uitkomsten van de enquête en ander verkeersonderzoek stellen we een lijst op met maatregelen. Dit zijn maatregelen die de komende jaren voorrang krijgen. De lijst is waarschijnlijk in mei klaar. Die plaatsen we ook op onze website. U kunt daar dan ook op reageren. In juni bieden wij de maatregelenlijst samen met uw reacties aan bij de gemeenteraad.