De gemeente Lingewaard is bezig met het opstellen van een maatregelenprogramma om Lingewaard op de korte termijn (2022-2025) bereikbaar en verkeersveilig te houden. Door de verwachte groei van het aantal woningen en bedrijven stijgt de vraag naar mobiliteit. Daarom is het belangrijk om ook een lange termijn visie (2030 en verder) op te stellen. Hiervoor maken we een Mobiliteitsvisie.

Uw mening is belangrijk

Voor het opstellen van het maatregelenprogramma en de Mobiliteitsvisie willen we graag uw mening horen. Zo zijn wij benieuwd wat u van de huidige voorzieningen voor auto, fiets en openbaar vervoer vindt. En hoe wilt u zich in de toekomst binnen de gemeente verplaatsen? Vul de enquête in via onderstaande button. Het invullen duurt maximaal een kwartier. Alvast bedankt voor uw deelname!

Geef uw mening