Ontheffing blauwe zone, parkeerschijfzone

Een parkeerschijfzone is een gebied waarbinnen bijzondere regels met betrekking tot het parkeren gelden. Het is verplicht om een parkeerschijf te gebruiken en niet langer te parkeren dan is toegestaan. Wilt u langer parkeren, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard. Op basis van het beleid wordt gekeken of u recht heeft op een parkeerontheffing op kenteken.

Online aanvragen ontheffing met DigiD

Online aanvragen ontheffing met eHerkenning

Let op! Voor inwoners van Huissen centrum geldt dat op dit moment alleen een parkeerontheffing voor de blauwe parkeerschijfzone aangevraagd kan worden. De ontheffing voor de geslotenverklaring kan nog niet aangevraagd worden. Dat is pas mogelijk wanneer de geslotenverklaring ingaat. Inwoners van Huissen centrum krijgen tegen die tijd een brief met uitleg hierover.

Wat u moet doen

U dient via de gemeentelijke website een aanvraag in bij de gemeente Lingewaard. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en u krijgt bij goedkeuring een ontheffing. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Kosten

Het in behandeling laten nemen van uw aanvraag kost geld. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een factuur.

De kosten voor aanvraag van een parkeerontheffing vindt u in hoofdstuk 19 van de tarieven gemeentelijke belastingen en leges.

Heeft u gevonden wat u zocht?