Nu de overheid de maatregelen heeft versoepeld, kunnen activiteiten weer plaatsvinden. Hieronder informeren we u over de laatste stand van zaken wat betreft het opstarten van activiteiten zoals o.a. sporten, culturele activiteiten en verenigingsactiviteiten. 
 

Sport

Vanaf 1 juli 2020 zijn er nieuwe regels in de corona-aanpak. De rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. Met algemene regels voor binnen en buiten. In Lingewaard volgen wij de landelijke ontwikkelingen. De algemene lijn vanuit de gemeente is: Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn en handelen, ook organisaties. Iedereen moet zo daarbij rekening houden met de richtlijnen vanuit het Rijk en RIVM:

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
 • Voor en na de afloop van het sporten moeten de sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Er moet gezorgd worden dat mensen afstand kunnen houden. Denk hierbij aan het organiseren van looprichtingen, het uit elkaar plaatsen van stoelen en het afplakken van zitplekken.
 • Degene die de sportactiviteit organiseert en begeleidt is verantwoordelijk voor de sportactiviteit. Hij of zij zorgt er zelf voor dat de veiligheidsrichtlijnen worden gevolgd.

Verdere informatie en specifieke maatregelen voor sport leest u in het protocol verantwoord sporten.

Financiële regelingen voor sportverenigingen

 • Noodfonds voor sportverenigingen
  Het Rijk heeft 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportverenigingen, met als doel om de unieke Nederlandse infrastructuur zo veel als mogelijk te behouden. Onderdeel van deze maatregel is een Noodfonds voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20% kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500,-. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen
  Ook is het voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, mogelijk om een bancaire lening af te sluiten tegen lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben. Kijk voor meer informatie over beide regelingen op www.sportengemeenten.nl.

 • TASO-regeling
  Op 10 juli is de beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 in werking getreden. Binnen deze regeling is € 19,5 miljoen beschikbaar om amateursportorganisaties tegemoet te komen in de geleden schade ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Binnen deze regeling kunnen sportverenigingen een bijdrage ontvangen indien zij ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van de contactpersonen voor vragen over dit onderwerp:

Informatie voor verenigingen en dorpshuizen

Binnenactiviteiten van verenigingen zijn weer toegestaan. Buurt- en dorpshuizen mogen vanaf 1 juli open voor maximaal 100 personen, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Voor binnenactiviteiten gelden de volgende afspraken:

 • Activiteiten in verenigingeverband zijn weer toegestaan.
 • Hierbij moeten alle algemene richtlijnen van het RIVM én het brancheprotocol in acht worden genomen.
 • Ook binnen moet u 1,5 meter afstand houden. De omvang van de accommodatie bepaalt dus hoeveel mensen binnen aanwezig kunnen zijn. Hierbij geldt een maximum van 100 personen.
 • Voor specifieke richtlijnen voor muziekverenigingen verwijzen wij u graag naar de website van de KNMO.

Voor de horeca in dorpshuizen gelden dezelfde regels als voor de reguliere horeca. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid en de noodverordening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de contactpersoon voor vragen over dit onderwerp: