De gemeenten Berg & Dal en Lingewaard zijn op zoek naar een partij die geïnteresseerd is in het exploiteren en bemensen van de veerverbinding tussen Bemmel en Ooij. Dit gaat om een fiets- en voetveerverbinding over de Waal tussen Bemmel en Ooij. Bestemd voor het vervoer van voetgangers, (brom)fietsen en (hulpmiddelen van) personen met een fysieke beperking.

Vereisten geïnteresseerde partijen

De gemeenten Berg & Dal en Lingewaard zoeken voor de exploitatie van het voetveer een partij die: 

  • Zorg kan dragen voor de dagelijkse leiding van de veerverbinding, dagelijkse bedrijfsvoering, bemanning, (financiële) administratie, het opstellen van een werkinstructie voor personeel van de veerpont en de verzekering van de wettelijke aansprakelijkheid die verbonden is aan de exploitatie van de veerverbinding.
  • In 2023 kan starten met de exploitatie.
  • De veerdienst seizoensgebonden aan kan bieden: het eerste weekend van mei tot en met het laatste weekend van september, in juli en augustus op alle dagen en in mei, juni en september in de weekenden, extra vaardagen in overleg.
  • Een solide financiële partij is. 

Over de financieringsconstructie, ook van de veerboot en bijbehorende loopbruggen en dergelijke, willen de gemeenten Berg & Dal en Lingewaard graag met geïnteresseerden in overleg. Partijen die een veerboot ter beschikking kunnen stellen hebben de voorkeur.

Reageer uiterlijk 12 oktober

Is uw onderneming geïnteresseerd in de exploitatie van de veerverbinding? Geef dit dan uiterlijk 12 oktober schriftelijk aan bij de gemeente Berg & Dal of Lingewaard, o.v.v. ‘Oproep geïnteresseerden exploitatie fiets/voetveer Bemmel-Ooij’.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • De datum van de publicatie en welke oproep het betreft.
  • De identiteit en contactgegevens van de potentiële gegadigde, waaronder (in geval van een natuurlijk persoon) naam, adres en woonplaats en (in geval van een rechtspersoon) statutaire naam, vestigingsplaats en KvK-nummer. 

U kunt uw brief richten aan één van de onderstaande gemeenten:

Gemeente Berg & Dal                     
t.a.v. mevr. M. Norden                     
Postbus 20                        
6560 AA Groesbeek                     

Gemeente Lingewaard
t.a.v. mevr. M.H.W. Borgers-van Onna
Postbus 15
6680 AA  Bemmel