De gemeente Lingewaard start met de voorbereidingen van het evenementenseizoen 2020. Organiseert u ook een evenement in 2020? Geef deze dan nu door!

De Evenementenkalender wordt aan het begin van 2020 gepubliceerd op de website. Deze kan in de loop van het jaar nog wijzigingen.
Voor een goede planning en afstemming is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk organisaties en verenigingen hun activiteiten in 2020 voor 15 november 2019 doorgeven. Als uw evenement niet tijdig bij ons bekend is, kan het gevolgen hebben voor uw evenement. Plaatsing op de kalender is een pré-reservering en is géén garantie dat een vergunning wordt afgegeven. U dient altijd het reguliere vergunningentraject te volgen.

Aanmelden

U kunt uw evenement(en) doorgeven via evenementen@lingewaard.nl onder vermelding van de volgende gegevens: 

 1. NAW-gegevens rechtspersoon
 2. NAW-gegevens contactpersoon
 3. Naam evenement
 4. Type evenement
 5. Datum en tijd evenement
 6. Gewenste locatie
 7. Tijden op- en afbouw
 8. Doelgroep
 9. Verwacht aantal bezoekers
 10. Leeftijdsopbouw bezoekers
 11. Locatieschets
 12. Muzieksoort 

De Evenementenkalender dient als plannings-, coördinatie- en afstemmingsinstrument.  Wij beoordelen of uw evenement binnen het totaalaanbod en bij de uitstraling van de gemeente Lingewaard past. Daarnaast bekijken wij of het totaalaanbod en de samenloop van evenementen acceptabel is. Dit onder andere uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Uiteraard nemen wij ook de aandachtspunten uit de evaluatie van de voorgaande edities van het evenement mee.