In de gemeente Lingewaard barst tussen 21 en 25 februari het carnaval weer los. Er zijn optochten in verschillende woonkernen. Maar ook allerlei carnavaleske activiteiten. Deze worden door de plaatselijke carnavalsstichtingen en -verenigingen georganiseerd. De gemeente zorgt voor het overdragen van de sleutels aan de carnavalsprinsen en/of -prinsessen. De informatie over de lokale activiteiten is helemaal in handen van de organiserende vereniging of stichting. Hieronder leest u de gemeentelijke activiteiten.

Vrijdagmiddag 21 februari 

Op vrijdag 21 februari is van 15.15  tot 17.30 uur de  sleuteloverdracht voor het jeugdcarnaval. Op deze middag overhandigt burgemeester Josan Meijers de sleutels aan de jeugdprinsen en/of –prinsessen. Dit doet zij samen met de kinderburgemeester. Deze sleuteloverdracht is in De Klok in Gendt.

Zaterdag 22 februari

Op 22 februari  is de sleuteloverdracht aan de prinsen en/of prinsessen uit de woonkernen van Lingewaard. Deze overdracht is van 10.00 tot 13.30 uur in Providentia te Gendt. Er zijn optredens van de carnavalsverenigingen. Burgemeester Josanne Meijers reikt dan ook de Orde van de Vlinder uit. Deze orde is bedoeld voor personen die al jaren veel werk verzetten voor het carnaval. Iedereen kan naar deze bijeenkomst komen. U bent van harte welkom.

Dinsdag 25 februari 

Op dinsdag 25 februari ’s avonds haalt de burgemeester de sleutels weer op bij de carnavalsverenigingen. Dit doet zij samen met het college.