Situatieschets

Naast natuurgebieden en bossen hebben we ook parken en groenvoorzieningen met een mooie flora en fauna. Vaak staat er geen verlichting in deze gebieden. Park Lingezegen is het bekendste park. Dit park is aangelegd om te zorgen dat de steden niet aan elkaar groeien. Maar ook om meer groen dicht bij huis te hebben.

Schijnveiligheid

In de diverse parken en groenvoorzieningen is in de avond en nacht geen of weinig sociale controle. De huizen hebben vaak geen zicht op het park of de groenvoorziening. Bovendien lopen er weinig mensen doorheen. Als we op deze locaties dan openbare verlichting plaatsen, kan dit wel het gevoel geven dat het pad door het park veilig is, maar in feite geeft het schijnveiligheid. Want er is geen hulp van omstanders of aanwonenden als er wat gebeurt. Bovendien kan dit licht juist slechte mensen aantrekken in de donkere uren.

Park Hart van Bemmel, hier staat verlichting. Maar er is niemand die je kan helpen of zien. Het licht geeft een soort schijnveiligheid.

Zo doen we het voortaan

  • Parken en groenvoorzieningen worden niet verlicht tenzij dit echt noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden of andere routes zijn. 
  • We zijn zuinig op onze flora en fauna en willen het verstoren van het dag-/nachtritme van deze natuur zo veel mogelijk voorkomen. 
  • Daar waar nu wel verlichting staat, wordt deze in principe verwijderd op het moment dat we deze moeten gaan vervangen. Wel in overleg met aanwonenden en gebruikers.