Bellen met de gemeente

Algemeen

Ons telefoonnummer is (026) 326 01 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Vragen over zorg, jeugd of werk & inkomen? 

Neem dan contact op met een medewerker van team Maatschappelijke ondersteuning (026) 326 01 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).

  • Kies 1 in het keuzemenu voor vragen over zorg en jeugd.
  • Kies 2 in het keuzemenu voor vragen over werk & inkomen.

Afvalinzameling

  • Container niet geleegd of PDM-zakken niet opgehaald? Bel Suez op 0800-4050500.
  • Vragen over ophalen van snoeihout, grofvuil, wit- en bruingoed? Bel de gemeente op (026) 32 60 111.
  • Vragen over onderhoud aan de containers voor restafval en Gft? Bel Plastic Omnium (0800) 023 13 23.
  • Bij storing aan de ondergrondse verzamelcontainer, bel de gemeente op (026) 32 60 111.
  • Voor vragen over de pas voor een ondergrondse container, bel VConsyst (088) 001 84 32.