Privacybeleid

Privacybeleid en -reglement

Binnen de gemeente Lingewaard wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners en andere burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de verstrekte persoonsgegevens omgaat.

Hoe wij als gemeente Lingewaard uw privacy borgen leest u in het privacybeleid en ons privacyreglement. Deze documenten kunt u onder aan deze pagina downloaden.

De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Functionaris gegevensbescherming

Gemeente Lingewaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Deze is bereikbaar via e-mail: functionarisgegevensbescherming@lingewaard.nl en telefonisch via (026) 32 60 111.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeenteLingewaard kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat lingewaard.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

Auteursrechten

De gemeente Lingewaard behoudt zich het auteursrecht voor op alle via www.lingewaard.nl verstrekte informatie. Het is niet toegestaan enige informatie voor ander dan persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder toestemming van de gemeente Lingewaard.

Archivering

Onze website wordt dagelijks gearchiveerd. U kunt het archief van onze website benaderen via onderstaande link:

Opmerkingen over de website

De medewerkers van de gemeente Lingewaard doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden.

Complete wetteksten en regelgeving kunt u in de meeste gevallen vinden op http://www.overheid.nl/, waar ook meer achtergrondinformatie is te vinden over veel landelijke producten en diensten van de overheid.

Komt u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegen, meldt u die dan alstublieft via website@lingewaard.nl. Wij kunnen dan zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Downloaden van bestanden

  • Bestanden met de extensie .doc kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: OpenOffice.org
  • Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Links naar andere websites

Op www.lingewaard.nl komt u diverse links tegen die verwijzen naar andere websites van publiek- of privaatrechtelijke organisaties. De gemeente Lingewaard biedt dit aan als dienstverlening. U verlaat daarbij de gemeentelijke website en de bepalingen van de betreffende website zijn vervolgens van toepassing.

Technische realisatie en vormgeving

SIMgroep, Rotterdam