Begraven en cremeren

 • Omschrijving

  Welke mogelijkheden biedt de gemeente op het gebied van begraven en asbestemming?

  De gemeente Lingewaard heeft drie algemene begraafplaatsen. Elk met hun eigen uitstraling en mogelijkheden voor begraven, urnen bijzetten of as verstrooien. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere begraafplaatsen zoals de gesloten begraafplaatsen Huissen-stad en Huissen-Zand en Rooms-Katholieke en Nederlands Hervormde begraafplaatsen in Lingewaard.

  De begraafplaatsen zijn elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

 • Hoe het werkt

  Wie Is er verantwoordelijk voor een laatste rustplaats?

  Verantwoordelijk voor het graf, de urnen nis of het urnengraf is de 'rechthebbende'.

  • De rechthebbende is de eigenaar van een graf of degene die opdracht geeft voor een begrafenis of bijzetting.
  • De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de graf-akte. Hierin staat ook het grafnummer.
  • De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt of wie er in de urnennis of urnengraf wordt bijgezet.
  • De rechthebbende mag een vergunning aanvragen voor een gedenkteken, een gedenkteken laten plaatsen, de grafrechten verlengen of overdragen (let op: dit moet altijd via de gemeente) en informatie opvragen over het graf.
  • De rechthebbende moet het graf (laten) onderhouden en een adreswijziging doorgeven aan de gemeente als hij of zij verhuist.

  Grafrechten

  Het recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het met tien jaar verlengen. Alleen de rechthebbende kan een grafrecht verlengen. Ruim voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een brief van de gemeente met de vraag of verlenging gewenst is.

  U kunt uw grafrecht online verlengen. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

  Grafrecht online verlengen

  U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het grafrecht dan niet. Alleen de rechthebbende kan een grafrecht beëindigen. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring indienen. De rechten en plichten van de rechthebbende vervallen aan de gemeente en de gemeente kan, na het verstrijken van de graftermijn, het gedenkteken verwijderen en het graf ruimen.

  U kunt uw grafrecht online beëindigen. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

  Grafrecht online beëindigen

  Om uw grafrechten over te dragen of om grafrechten over te nemen kunt u een formulier downloaden (kijk bij Formulieren/documenten). Print het uit, vult het in en laat het (indien mogelijk) ondertekenen door de huidige rechthebbende en de nieuwe rechthebbende. Stuur het formulier hierna op. Het adres staat op het formulier. 

  Asbestemming

  Een maand na de crematie wordt de as bij het crematorium vrijgegeven. De volgende asbestemmingen zijn mogelijk op de gemeentelijke begraafplaatsen:

  • de asbus bijzetten in een urnengraf
  • de asbus bijzetten in een urnennis in een urnenmuur of -zuil
  • de asbus bijzetten in een particulier graf
  • de as verstrooien op een strooiveld

  Urnengraf

  Urnengraven worden uitgegeven op alle begraafplaatsen. In een klein keldertje wordt de asbus of urn geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het urnengraf. Een urnengraf biedt ruimte voor maximaal 4 asbussen.

  Nis in urnenmuur of urnenzuil

  Urnenmuren zijn aanwezig op alle begraafplaatsen. Sommige nissen daarin zijn open, andere worden voorzien van een afdekplaat. U kunt ook kiezen voor een eigen afdekplaat voor eigen rekening. In een nis mogen 3 asbussen of urnen worden bijgezet.

  Bijzetten of verstrooien in een bestaand particulier graf

  Als u rechthebbende bent van een particulier (kinder)graf, heeft u de mogelijkheid om de as in het betreffende graf te verstrooien. Ook kunt u de asbus of urn in het graf begraven.

  Verstrooien van de as

  Op alle begraafplaatsen zijn strooivelden aanwezig. Er is een beperkt aantal verstrooiingen per jaar toegestaan. De strooivelden worden gemaaid. Als u het vervelend vindt dat de as verspreid wordt door de maaimachine, kunt u beter de verstrooiing uitstellen tot na het groeiseizoen.

  Een verzoek om as te verstrooien kunt u online indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

  As verstrooien online aanvragen

 • Kosten

  Tarieven 2018/2019:

  kosten één-diep zandgraf (particulier graf):

  • voor een periode van 20 jaar voor een persoon jonger dan 1 jaar of dood geboren € 670,00
  • verlenging van 10 jaar € 335,--
  • voor een periode van 20 jaar voor een persoon tot en met 11 jaar € 1341,00
  • verlenging van 10 jaar € 670,--
  • voor een periode van 20 jaar voor een persoon van 12 jaar en ouder € 2682,00
  • verlenging van 10 jaar € 1341,00

  kosten twee-diep zandgraf (particulier graf)

  • voor een periode van 20 jaar € 5364,00
  • verlenging van 10 jaar € 2682,00

  kosten urnengraf/urnennis (particulier graf of nis)

  • voor een periode van 20 jaar € 2012,00
  • verlenging van 10 jaar € 1006,00

  Hierbij komen de kosten voor het delven en dichten van het graf

  • voor het begraven van een doodgeboren kind € 219,00
  • voor het begraven van een kind beneden 1 jaar € 219,00
  • voor het begraven van een kind van 1 tot en met 11 jaar € 441,00
  • voor het begraven van een persoon van 12 jaar en ouder € 921,00
  • voor het begraven op een zaterdag: toeslag van 50%
  • voor het begraven op een zondag of feestdag: toeslag van 100%

  Bijzetten van asbussen en urnen

  • in een urnennis of urnengraf (incl. bovengrondse bijzetting) of in een particulier (zand)graf: € 350,00
  • verstrooien van as: € 120,--
  • voor het bijzetten / verstrooien op een zaterdag: toeslag van 50%
  • voor het bijzetten / verstrooien op een zondag of feestdag: toeslag van 100%
 • Formulieren/documenten