Carbidschieten, aanvragen ontheffing

 • Omschrijving

  Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december tussen 12.00 uur en 16.00 uur buiten de bebouwde kom. U dient hiervoor wel een ontheffing aan te vragen.

  Als u een ontheffing aanvraagt, is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

  U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen (026-3260111). Na het bespreken van uw plannen kunt u de aanvraag voor de ontheffing online indienen.

  In verband met de behandelingsduur is het verstandig als u uw aanvraag minimaal 6 weken van tevoren indient.

  Ontheffing aanvragen met DigiD

  Ontheffing aanvragen met eHerkenning

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.