Hulp van een cliëntondersteuner

 • Omschrijving

  Cliëntondersteuners geven informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen.

 • Hoe het werkt

  Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.

  Ook kunnen ze u helpen uw vraag duidelijk te krijgen en samen een oplossing bedenken die het beste bij uw situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw probleem op te lossen. En misschien kunnen mensen in uw omgeving iets doen, zoals een goede kennis, familielid of mantelzorger.

  Kan een cliëntondersteuner mee naar het gesprek met de gemeente?

  U kunt, als u dat prettig vindt, iemand uit uw omgeving meenemen bij een gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buurvrouw. Als u zelf niemand heeft die u kan ondersteunen, maar hier wel behoefte aan heeft, kan een cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek.

  Het is ook mogelijk dat de begeleider of ondersteuner of vrijwilliger die u helpt bijstaat tijdens het keukentafelgesprek met de Wmo consulent.

 • Wat u moet doen

  Er zijn meerdere organisaties in Lingewaard die cliëntondersteuning bieden. U kunt contact opnemen met één van deze organisaties.

  Hieronder staan de contactgegevens van een aantal van deze organisaties.

  Rijnstad Algemeen maatschappelijk werk

  De maatschappelijk werkers van Rijnstad bieden cliëntondersteuning aan jongeren en volwassenen.

  www.rijnstad.nl

  MEE Gelderse Poort

  MEE biedt cliëntondersteuning aan jongeren en volwassenen met een beperking, bijvoorbeeld bij vragen over opvoeding, leren werken, wonen of geldzaken. U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner.

  De MEE consulenten bij de gemeente Lingewaard zijn:

  • Wilma Jansen (jeugd)
  • Lorna Arthur (jeugd)
  • Wim Teunissen (volwassenen)

  Voor vragen, verwijzingen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de gemeente Lingewaard, (026) 32 60 111.

  Stichting Welzijn Lingewaard SWL

  Het eerste contact met SWL verloopt altijd via de Participatiepunten en het Meldpunt. De medewerkers en getrainde vrijwilligers staan iedereen te woord om samen een eventuele hulpvraag te formuleren. Een hulpvraag kan leiden tot het inzetten van één van de hulpdiensten zoals een vrijwilliger van de Hulpdienst, Informatie & Adviesteam of een zorgvrijwilliger. Soms vraagt een hulpvraag meer professionele ondersteuning, zoals die van een jongerencoach of een advies van de mantelzorgconsulent.

  www.swlingewaard.nl

 • Kosten

  Aan de hulp van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang het duurt

  Cliëntondersteuning duurt in principe maar kort. De exacte duur is afhankelijk van uw vragen en uw situatie. Als er voor langere tijd ondersteuning nodig is, kan de cliëntondersteuner u helpen bij het aanvragen daarvan.

 • Meer informatie

  MEE in de gemeente Lingewaard

  MEE consulenten zijn er voor de clientondersteuning van iedereen met een beperking.

  • Een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
  • Een chronische ziekte
  • Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Autisme, ADHD, hoogbegaafdheid
  • Vermoeden van, als het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is
  • Psychische problematiek

  U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

  Wat doet MEE

  MEE ondersteunt hen en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld bij vragen over opvoeding, leren werken, wonen of geldzaken.

  Samen met de cliënt kijken wij altijd eerst wat iemand, eventueel met behulp van het eigen netwerk, zelf nog kan.

  Wij geven informatie, ondersteuning en begeleiding  waarna de cliënt weer zelf verder kan.

  Lukt dat niet helemaal, dan zoeken we samen met de cliënt naar de ondersteuning die er nodig is. We zeggen niet wat de cliënt moet doen, maar wat hij/zij kan doen. De cliënt maakt de keuzes en kan daarbij rekenen op onze steun zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk verder kan en kan participeren in de samenleving. Onze ondersteuning is kortdurend en voor de cliënt kosteloos.

  Wanneer ( verwijst u door naar MEE) kunt u contact opnemen met Mee:

  • Als mensen met een beperking of hun netwerk (familie, vrienden of andere betrokkenen)  vragen hebben over (meer) zelfredzaamheid, sociale vaardigheden of weerbaarheid.
  • Als specifieke deskundigheid nodig is over de gevolgen van beperkingen.
  • Als er door de beperking acceptatieproblemen zijn en er een andere benadering nodig is om verder te kunnen.
  • Als de vragen complex zijn. De persoon in kwestie is bijv. betrokken bij verschillende disciplines, stelsels, regelgeving en voorzieningen en kan deze situatie zelf (tijdelijk) niet meer aan of overzien.
  • Als er vragen zijn over opvoeding en ontwikkeling van een kind.
  • Als er vragen zijn over school, werk vrienden/relaties, vrijetijdsbesteding of sport en financiën.
  • Ondersteuning bij bezwaar en beroep.

  Ondersteuning bij de indicatie aanvraag WLZ.

 • Contactpersonen

  De MEE consulenten bij de gemeente Lingewaard zijn:

  Jeugd:

  • Lorna Arthur
  • Wilma Janssen

  Volwassenen:

  • Wim Teunissen

  Voor clientondersteuning WLZ:

  https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/clintondersteuning-in-de-wlz/