Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

 • Omschrijving

  De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

  Wilt u gegevens die wij van u hebben inzien, laten aanpassen of verwijderen? Dan kunt u online een verzoek indienen. U dient daarbij aangeven wat de reden is van het verzoek.

  Online inzage- of correctieverzoek persoonsgegevens met DigiD

  Als u een verzoek heeft ingediend, ontvangt u binnen vier weken een reactie.

  Wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Lingewaard? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail functionarisgegevensbescherming@lingewaard.nl of telefonisch (026) 32 60 111.