Subsidie, aanvraag

 • Omschrijving

  De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard.

  Een subsidie kan zijn:

  • een prestatiesubsidie;
  • een eenmalige subsidie;
  • een investeringssubsidie. 

  Deze categorieën worden hierna toegelicht:

  Toelichting prestatiesubsidie:
  Een prestatiesubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten die de gemeente als belangrijk acht. Het gaat hierbij dus om subsidies die jaarlijks worden verleend. De subsidie wordt per (boek)jaar of voor een bepaald aantal (boek)jaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar verstrekt.

  Toelichting Eenmalige subsidie:
  Een eenmalige subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit, tot maximaal € 2.500 per aanvraag. De subsidie wordt verstrekt voor een activiteit ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. De nadruk wordt gelegd op nieuwe of vernieuwende activiteiten en verder op samenwerking of integratie.

  Toelichting investeringssubsidie:
  Een investeringssubsidie bedraagt niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit, tot maximaal € 7.500 per aanvraag. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van koop, bouw of verbouwing van accommodaties. Deze subsidie kan alleen verleend worden aan een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 • Hoe het werkt

  Of en voor welke welzijnssubsidie u in aanmerking komt leest u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018.

  Heeft u vragen? Neem dan contact met het subsidieloket, telefoonnummer 026-3260111.

 • Wat u moet doen

  Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor een welzijnssubsidie, dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen via een online formulier. Het formulier leidt u stap voor stap door de aanvraagprocedure. U heeft DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

  Aanvragen prestatiesubsidie (online van 1 september tot 15 oktober 2018)

  • Aanvragen van de prestatiesubsidie is op dit moment niet mogelijk.

  Aanvragen eenmalige - en investeringssubsidie

  Uw aanvraag tussentijds opslaan?

  U kunt uw aanvraag tussentijds oplaan en op een later moment weer openen. Als u uw formulier tussentijds opslaat, kunt u het invullen voortzetten vanuit de persoonlijke internetpagina Mijn Gemeente Lingewaard.

  Heeft u vragen? Neem dan contact met het subsidieloket, telefoonnummer 026-3260111.

 • Aanvullende informatie

  Prestatiesubsidie

  Let op! Wilt u een prestatiesubsidie aanvragen voor het komende jaar, dan moet de aanvraag voor 1 oktober van het huidige jaar gebeuren. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een prestatiesubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

  Bij aanvragen voor eenmalige en investeringssubsidie geldt de datum van 1 oktober niet.

  Investeringssubsidie

  Een investeringssubsdie kan alleen worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

  Eenmalige subsidie

  Een eenmalige subsidie kan worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid of natuurlijke persoon. Bij een instelling met rechtspersoonlijkheid kunt u alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.