Tarieven gemeentelijke belastingen en leges

 • Omschrijving

  Leges 2019

  Leges voor 2019 kunt u vinden in de Tarieventabel leges 2019 behorend bij de Legesverordening 2019 

  Belastingtarieven 2019

  De tarieven van de gemeentelijke belastingen:

  Onroerende-zaakbelastingen

  Het tarief bedraagt in % van de economische waarde (woz-waarde) van de onroerende zaak:

  • voor de eigenaren van woningen 0,1729%
  • voor de eigenaren van niet-woningen 0,2957%
  • voor de gebruikers van niet-woningen 0,2363%

  Rioolheffing

  Het tarief bedraagt per jaar, per perceel:

  • voor een particulier huishouden € 227,00
  • voor een bedrijfshuishouden € 227,00 vermeerderd met € 31,93 per volle 100 m³ waterverbruik boven 350 m³.

  Afvalstoffenheffing

  Het vaste bedrag per jaar bedraagt € 115,80

  De tarieven per lediging:

  • een 180 liter restafval-container € 4,00
  • per klepopening/storting (pasregistratie t.b.v. ontgrendeling van de inwerpklep) € 1,15

  Voor de gebruikers van een bovengrondse verzamelcontainer gelden alleen vaste bedragen per jaar, te weten:

  • voor een éénpersoonshuishouden € 141,60
  • voor een meerpersoonshuishouden € 175,20

  Inzamelen van grof huishoudelijk afval, per keer en per kubieke meter of gedeelte daarvan € 17,50.

  Een containerpas en/of containersleutel kost een borg van € 10,00 welke bij inlevering wordt terugbetaald.

  Hondenbelasting

  Het tarief bedraagt per hond, per jaar € 56.16.

  Reclamebelasting

  Het tarief voor het vastrecht bedraagt per jaar

  • voor Huissen centrum € 300,00
  • voor Bemmel centrum € 290,00
  • voor Gendt centrum € 250,00

  Dit bedrag wordt vermeerderd met € 1,31 per € 1.000 waarde-eenheid, voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 153.000.
  Het maximumbedrag aan reclamebelasting bedraagt per vestiging:

  • voor Huissen € 750,00
  • voor Bemmel € 750,00
  • voor Gendt € 750,00

  Toeristenbelasting

  Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.

 • Meer informatie

  Voor informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.