Trouwen

 • Omschrijving

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

 • Hoe het werkt

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat u moet doen

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Meenemen

  • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.
 • Kosten

  Voor alle locaties gelden de volgende tarieven:

  • Maandag, dinsdag en woensdag: € 304,-
  • Donderdag en vrijdag: € 405,-
  • Zaterdag: € 669,-
  • Zondag: € 786,-

  Flitshuwelijk maandag tot en met woensdag van 10:00 uur tot 12:00 uur € 100,-
  Gratis huwelijk uitsluitend in de trouwkamer van de Kinkelenburg in Bemmel: maandag 09:00 uur en  09:30 uur

  Flitshuwelijk en gratis huwelijk vinden uitsluitend plaats in de trouwkamer van de Kinkelenburg in Bemmel

  De voltrekking is stijlvol maar sober, is zonder toespraak en duurt maximaal 15 minuten. Er kunnen maximaal 4 gasten bij aanwezig zijn (inclusief de getuigen).

  Extra kosten op een tijdstip gelegen tussen 17:00 uur en 22:00 uur: € 59,50,-

  Trouwboekje of partnerschapboekje: € 36,40

  Uitsluitend voor NH Kerk in Gendt en Ressen
  Door de beheerders van beide kerken worden meerkosten in rekening gebracht.

  Uitsluitend voor Kasteel Doornenburg
  U dient rekening te houden met aanvullende bepalingen van de cateraar. Meer informatie bij Buitenpoort catering. Telefoon 0481-451120.

 • Formulieren/documenten

 • Meer informatie

  Voor vragen over trouwen kunt u tussen 08.30 en 12.30 uur terecht bij ons klant contact centrum via (026) 32 60 111 of via email: burgerzaken@lingewaard.nl.