Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21-09-2017.

Gemeente Lingewaard wil volledig voldoen aan toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Er zijn verschillende verbeterpunten. Een aantal daarvan kunnen we als gemeente zelf oplossen, een aantal punten zal door de leverancier van de website of toepassing opgelost moeten worden.

Testresultaten

  1. 11-09-2017: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Deskundigen toetsen jaarlijks (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid.
  • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website met de monitoringtool Siteimprove.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail aan website@lingewaard.nl.

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Te downloaden: