Het Rijk heeft op 24 juni goedkeuring verleend aan de onderneming Cannamax B.V. om op kwaliteit gecontroleerde cannabis te gaan kweken voor coffeeshops in een gesloten keten. De beoogde locatie ligt op NEXTgarden aan de Hedera in Bemmel. Afgelopen week heeft de gemeente gesprekken gevoerd met omwonenden. 

Experiment gesloten coffeeshopketen
In het regeerakkoord van 2017 staat dat er een experiment komt met de legale teelt en verkoop van hennep en hasjiesj. Dit moet gebeuren in een gesloten coffeeshopketen. Dit betekent dat zowel de teelt, het transport als de verkoop in coffeeshops streng gecontroleerd worden. Het ministerie bepaalde na een eerste kwalitatieve selectie via loting welke tien ondernemers mogen gaan telen. Deze tien telers leveren uitsluitend aan coffeeshops in tien gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen. Cannamax B.V. is één van de tien ingelote ondernemers. Zij deden een aanvraag om zich te vestigen op NEXTgarden in Lingewaard. Er wordt ter plekke geen cannabis verkocht.

Advies openbare orde en veiligheid
Het Rijk heeft de gemeente gevraagd om advies te geven over de openbare orde en veiligheid. Daarbij is gekeken of de door de ondernemer aangedragen locatie kan voldoen aan de hoge veiligheidsnormen die de gemeente, binnen haar mogelijkheden, aan het experiment heeft gesteld. Hierbij heeft de gemeente onder andere advies ingewonnen bij de politie en het Openbaar Ministerie. Veiligheid staat voor de gemeente voorop. Op het gebied van veiligheid is bijvoorbeeld gekeken naar maatregelen om bijvoorbeeld een inbraak of overval te voorkomen en tegen te houden. Maar ook een maatregel zoals het direct onbruikbaar maken van afval van de teelt. Verder stelt de gemeente eisen aan de manier waarop de ondernemer communiceert met de omwonenden.

Veiligheidsmaatregelen van het Rijk
Het Rijk zorgt onder andere voor veiligheidsmaatregelen zoals een track- en tracesysteem om de productieketen te bewaken. Een erkend waardetransportbedrijf vervoert de cannabis van de teler naar de coffeeshop. Wanneer de ondernemer zich niet houdt aan de veiligheidsmaatregelen kan het Rijk de aanwijzing intrekken. Ook voerde het landelijk bureau BIBOB een onderzoek uit om de integriteit van de aanvragers te toetsen.

De formele procedure
Er bestaat er een mogelijkheid om bij het Rijk in bezwaar te gaan tegen het besluit. De ondernemer moet voor de vestiging een omgevingsvergunning gaan aanvragen. Ook bij deze procedure kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen.