Op woensdag 5 februari en donderdag 6 februari 2020 vinden de volgende Inforondes plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomsten laten raadsfracties zich informeren over onderwerpen die op de agenda staan van de raadsvergadering van donderdag 5 maart 2020. Op donderdag 20 februari 2020 vindt een Politieke Avond plaats. Op deze avond gaan de fracties met elkaar over de onderwerpen in debat. Op donderdag 5 maart 2020 neemt de raad besluiten over de verschillende onderwerpen.

Inforonde 5 februari 2020

Tijdens deze avond worden presentaties verzorgd over twee onderwerpen:

 • Project Polseweg Huissen - Jonge Kracht (19.35 - 20.20 uur)
 • NEXTgarden (20.20 - 21.20 uur)

Wanneer en waar zijn deze avonden?

De Inforondes en politieke avond vinden plaats in het vergadercentrum aan de Langkerkstraat in Huissen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in De Valom te Huissen. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Inforonde 6 februari 2020

De Inforonde begint met een tafeltjesmarkt. Deze is van 19.30 tot 20.30 uur. 
Raadsleden laten zich daar individueel  informeren over:

 • Verzoek tot planologische medewerking realisatie woningen perceel Blauwe Hoek Doornenburg
 • Aanvraag suppletie uitkering voor de kosten van explosieven onderzoek
 • Vaststelling  Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Lingewaard 2020
 • Wegencategoriseringsplan gemeente Lingewaard

De onderwerpen van deze tafeltjesmarkt worden door de raad inhoudelijk besproken tijdens de politieke avond van 20 februari 2020. 

Daarna komen tijdens de Inforonde plenair aan bod met een presentatie:

 • Insprekers bestemmingsplannen en andere onderwerpen van de tafeltjesmarkt (20.00 - 20.05 uur)
 • Beeldregieplan Aloysiuslocatie (20.05 - 20.35 uur)
 • Versterking Regionale samenwerking - contourennotitie (20.35 - 21.20 uur)
 • 1e Herstelplan bedrijventerreinen (21.20 - 21.45 uur)

Wilt u inspreken?

Tijdens de Inforonde kunnen inwoners inspreken over de onderwerpen van de tafeltjesmarkt en de Inforonde.
Op de Politieke Avond kunt u als inwoner inspreken over elk willekeurig ander onderwerp. 
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of door te bellen naar (026) 32 60 111. De stukken van de Inforonde zijn digitaal te raadplegen via www.lingewaard.nl/raad.

Live beluisteren vergaderingen

Nieuw is de mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad en de Politieke Avond live te beluisteren via internet. Ga daarvoor naar: https://channel.royalcast.com/lingewaard.
Als u een aankomende vergadering ziet staan, dan is die vanaf het aangegeven aanvangstijdstip te beluisteren. 
Ook is het mogelijk om een vergadering uit het archief terug te luisteren. Die vindt u onder het tabblad 'archief vergaderingen'. Het is hierbij zelfs mogelijk om te zoeken naar wat een bepaalde spreker bij een onderwerp heeft gezegd.