Op donderdag 9 januari 2020 vindt de volgende Inforonde plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst laten raadsfracties zich informeren over onderwerpen die op de agenda staan van de raadsvergadering van donderdag 30 januari 2020. Op donderdag 23 januari 2020 vindt een Politieke Avond plaats. Op deze avond gaan de fracties met elkaar over de onderwerpen in debat. De raad neemt over deze verschillende onderwerpen een besluit op donderdag 30 januari 2020.

Wanneer en waar zijn deze avonden?

De Inforonde en de Politieke Avond vinden plaats in het vergadercentrum, Langekerkstraat 15 in Huissen. De raadsvergadering vindt plaats in zalencentrum De Valom te Huissen. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Inforonde 9 januari 2020

De Inforonde van 9 januari begint met een tafeltjesmarkt (van 19.30 tot 20.30 uur). Raadsleden laten zich daar individueel  informeren over:

  • Blijverslening gemeente Lingewaard
  • Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2019 -2023
  • Vaststelling bestemmingsplan Loostraat 8 Bemmel
  • Kaders Nota Wonen

De onderwerpen van de tafeltjesmarkt worden door de raad inhoudelijk besproken tijdens de Politieke Avond van 23 januari 2020.

Daarna komen tijdens deze Inforonde plenair de volgende onderwerpen met presentatie aan bod: 

  • Insprekers bestemmingsplannen en andere onderwerpen van de tafeltjesmarkt (20.00 - 20.05 uur)
  • Startnotitie omgevingsvisie Levendig Lingewaard (20.05 - 20.50 uur)
  • Startnotitie Regionale Energie Strategie (20.50 - 21.30 uur)
  • Algemene plaatselijke verordening gemeente Lingewaard 2020 (21.30 - 22.00 uur)

Inspreken tijdens de Inforonde en Politieke Avond

  • Tijdens de Inforonde kunnen inwoners inspreken over de onderwerpen van de tafeltjesmarkt en de Inforonde. 
  • Op de Politieke Avond kunt u als inwoner inspreken  over elk willekeurig ander onderwerp.

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of door te bellen naar (026) 32 60 111. De stukken van de Inforonde zijn ook digitaal te raadplegen. 

Live beluisteren vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de Politieke Avond ook live beluisteren via internet. Als u een aankomende vergadering ziet staan, dan is die vanaf het aangegeven aanvangstijdstip te beluisteren. Ook is het mogelijk om een vergadering uit het archief terug te luisteren. Die vindt u onder het tabblad 'archief vergaderingen'. Het is hierbij zelfs mogelijk om te zoeken naar wat een bepaalde spreker bij een onderwerp heeft gezegd.