Op woensdag 30 oktober vindt de volgende Inforonde plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst laten raadsfracties zich informeren over onderwerpen die op de agenda staan van de raadsvergadering van donderdag 21 november 2019. Op donderdag 14 november 2019 vindt een Politieke Avond plaats. Op deze avond gaan de fracties met elkaar over de onderwerpen in debat. Op donderdag 21 november neemt de raad besluiten over de verschillende onderwerpen.

Inforonde 30 oktober 2019

De Inforonde van 30 oktober begint met een tafeltjesmarkt . Deze is van 19.30 tot 20.30 uur. 
Raadsleden laten zich daar individueel  informeren over: 

 • Bestemmingsplan Lage Zandsestraat 24-26 Haalderen
 • Voorstel deelname gemeenschappelijke regelingen werkgeversverenigingen niet-gemeenten
 • Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorische waarden
 • Aanwijzing bijzondere commissies gemeenteraad

De onderwerpen van deze tafeltjesmarkt worden door de raad inhoudelijk besproken tijdens de Politieke Avond van 14 november 2019. 

Daarna komen tijdens deze Inforonde plenair onder meer de volgende onderwerpen met presentatie aan bod:

 • Inspreken bestemmingsplannen (20.00 - 20.05 uur)
 • Presentatie parkeeronderzoek en beeldkwaliteitsplan Aloysiuslocatie (20.05 - 20.45 uur)

Wilt u inspreken?

 • Tijdens de Inforonde kunnen inwoners inspreken over de onderwerpen van de tafeltjesmarkt en de Inforonde.
 • Op de Politieke Avond kunt u als inwoner inspreken op over elk willekeurig ander onderwerp. 

Wilt u inspreken? Neemt u dan contact op met de griffie. Dit kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of via het telefoonnummer (026) 326 01 11. 
De stukken van de Inforonde zijn digitaal te raadplegen via www.lingewaard.nl/raad.

Wanneer en waar zijn deze avonden?

 • Inforonde, 30 oktober 2019, aanvang 19.30 uur. Langekerkstraat 15 in Huissen 
 • Politieke Avond, 14 november, aanvang 19.30 uur, Langekerkstraat 15 Huissen
 • Raadsvergadering, 21 november, De Valom, Karstraat 2 in Huissen

Bekendmaking resultaten enquête Lingewaard zoekt burgemeester

Om te komen tot een profielschets voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Lingewaard wordt een enquête gehouden onder inwoners. Kijk voor meer info op www.lingewaardzoektburgemeester.nl. Aansluitend aan de Politieke avond van 14 november 2019 worden de resultaten van deze enquête bekend gemaakt. Dit zal rond 20.30 uur zijn. Inwoners zijn hierbij van harte welkom! Ook is er de mogelijkheid om nog mondeling een reactie te geven op de resultaten. 

Live beluisteren vergaderingen

Nieuw is de mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad en de Politieke Avond live te beluisteren via internet. Ga daarvoor naar: https://channel.royalcast.com/lingewaard.
Als u een aankomende vergadering ziet staan, dan is die vanaf het aangegeven aanvangstijdstip te beluisteren. Ook is het mogelijk om een vergadering uit het archief terug te luisteren. Die vindt u onder het tabblad 'archief vergaderingen'. Het is hierbij zelfs mogelijk om te zoeken naar wat een bepaalde spreker bij een onderwerp heeft gezegd.