Ook in deze bijzondere periode gaan de vergaderingen van de gemeenteraad gewoon door. Vaak gebeurt dit op afstand via videoconference. De raadsvergadering van 2 juli staat in het teken van de financiële documenten. We behandelen dan de jaarstukken 2019, de tussenrapportage en de kaderbrief 2021. Ook het bestemmingsplan Vleumingen-West komt aan de orde.