Situatieschets

Steeds vaker en op steeds meer plekken in onze gemeente zien we dat bedrijven en winkels gebruik maken van reclame. Reclame op de gevel, reclame op een bord etc. Vaak wordt er bij de reclame-uiting ook verlichting gebruikt om het zo beter op te laten vallen. Tot voor kort werden de borden of posters aangelicht door een lamp. Nu zien we steeds meer lichtbakken. Vaak is dit een ledlamp die van binnen naar buiten schijnt. Maar ook knipperend en bewegend beeld zien we steeds vaker (de zogenoemde led/lcddisplays). 

Wet- en regelgeving

In de Reclamenota van de gemeente staat aangegeven waar reclame uitingen aan moeten voldoen en waar reclame geplaatst mag worden.
De APV omschrijft in artikel 4.15 voor reclame dat het verboden is om op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving, feitelijke betekenis mist of naar oordeel van de welstandscommissie ontsierend is voor de gemeente (artikel 4.15, verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame).  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit Milieubeheer of andere (landelijke of provinciale) regelgeving.

De vergunning voor verlichte reclame kan worden geweigerd indien de reclamevoering op zichzelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan het welstandsbeleid of kan geweigerd worden in het belang van het voorkomen van overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld lichthinder). 

Leidraad voor displays (led/lcd en dergelijke) is de Richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder, de handreiking van Rijkswaterstaat en de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen”. Nieuwe toekomstige richtlijnen, die relevant zijn voor displays, worden ook meegenomen. Ook speelt hier de omgevingswet. Deze geeft aan dat er geen hinder mag ontstaan aan de fysieke leefomgeving.
 

Reclame aan de lantaarnpalen

We hebben nu nergens reclames aan de lantaarnpalen hangen. Deze borden kunnen verlicht of onverlicht zijn. Voor de gemeente kan het een extra inkomstenbron zijn. Er zijn echter ook andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Uit het oogpunt van lichthinder worden de fel stralende borden bij avond en nacht niet door iedereen op prijs gesteld en werpt ook het energiegebruik vraagtekens op. Om een reclamebord aan een lichtmast te hangen, moet de mast zwaarder zijn. Dat is niet standaard het geval. 

Verlichte reclame elders in het land

Displays

Led/Lcd (en dergelijke) displays zien we steeds vaker voorkomen. Het zijn verlichte reclame borden en bevatten vaak bewegende en soms knipperende beelden. Soms bestaat het bovenste deel uit tekst en bevat het onderste deel een reclame uiting. Of het is een verkeersbord.

Bemmel Herckenrathweg, verkeersbord led dat aangeeft als er iemand over steekt. Dit heeft een ander doel dan reclame.

De schermen zijn vaak van verre zichtbaar en door de felheid storen veel mensen zich eraan. De verkeersveiligheid kan in gevaar komen indien verkeersdeelnemers worden afgeleid of verblind. 

Voorbeeld van een leddisplay elders in het land.

Reclame op de gevel, bij een bedrijf

Veel ondernemers willen hun bedrijf laten zien, want een ondernemer is terecht trots op zijn onderneming. Vaak straalt het licht vanuit de etalages op de straat waardoor het daar donker lijkt.

Bemmel winkeletalage om middernacht, door het licht uit de etalage lijkt het donker op straat.

We hebben niet alleen het licht van etalages, maar ook van panden die worden aangelicht met de naam erop. Of borden met de naam erop voor het pand. Soms zijn deze zo fel verlicht dat ze niet eens leesbaar zijn als het donker is. 

Angeren. Voorbeeld van fel verlicht reclamebord dat niet meer leesbaar is.

Opvallend is dat veel bedrijven in de late avond of nacht beter te vinden zijn dan overdag. Overdag valt hun logo niet op, maar in het donker des te meer.  

Reclame in bushokjes (Abri’s)

In bushokjes is vaak verlichte reclame geplaatst. Deze zijn vaak fel en het licht kan storend zijn. De gemeente heeft dit niet in eigen beheer, maar uitbesteed. We gaan in gesprek met de contractpartner om de abri’s te dimmen en in de nacht tussen 01.00 en 06.00 uur uit te zetten.

Bemmel, Papenstraat. Abri niet meer leesbaar.

Zo doen we het voortaan

 • We zijn ons bewust van de positieve en negatieve effecten van reclame en vinden dat: 

o    Omwonenden en verkeer niet gehinderd mogen worden door reclameverlichting;
o    De flora en fauna geen hinder mag ondervinden.

 • Reclames zijn alleen toegestaan op het bedrijfsperceel of waar de activiteit plaatsvindt;
 • Reclames zijn bij monumenten en beschermde dorpsgezichten maar beperkt mogelijk;
 • We zien graag dat verlichte reclame in bushokjes tussen 01.00 en 06.00 uur uit is en in de avond gedimd. Hiervoor gaan we in gesprek met onze contractpartner;
 • We zijn kritisch op lichthinder bij nieuwe displays. Mocht er toch een led/lcd display toegestaan worden, dan stellen we in ieder geval als eis:
  • Dat er geen hinder mag zijn voor de omgeving inclusief de flora en fauna;
  • In de avond wordt het gedimd en in de nacht is het uit;
  • Er geen knipperende of bewegende (film) beelden op mogen;
  • De verkeersveiligheid niet in het geding komt; 
  • Aan de kleuren kan de gemeente eisen stellen; 
 • De in de informatienota (15 september 2020) voorgestelde werkwijze ten aanzien van plaatsing van reclame-, informatie- en aankondigingsborden past binnen dit (licht)beleid.
 • We zijn ook kritisch op lichthinder van Led/lcd schermen (en dergelijke) in etalages. Deze mogen niet uitstralen op de straat of hinder veroorzaken voor omwonenden en dienen uit te zijn na sluitingstijd.
 • We gaan in gesprek met de ondernemers om terughoudend te zijn met verlichte reclameborden/etalages etc. Door gericht of zacht licht te gebruiken kan vaak meer bereikt worden. 
 • Verlichte reclames aan lantaarnpalen zijn niet toegestaan. 
   

Wat vragen we

We vragen alle ondernemers om terughoudend te zijn met licht. Kijk kritisch op welke tijden licht nodig is. Kan het na sluitingstijd uit?  Een lamp met een sensor werkt vaak beter dan licht altijd aan te hebben. Wij vragen om het licht in de avond in ieder geval te dimmen.