Situatieschets

Gelderland is een gebied waar veel toeristen naar toe komen. Zo ook naar onze gemeente. Onze uiterwaarden met hun open en weidse karakter zijn voor recreanten aantrekkelijk. Vooral vanaf de dijken is het open en weidse landschap goed te ervaren. De uiterwaarden vormen voor veel dieren en planten een beschermde omgeving.  Daarnaast zorgen ze ervoor dat bij hoge waterstanden water opgevangen kan worden. Ook Park Lingezegen is aantrekkelijk voor recreanten.
 
Toeristen blijven soms een aantal dagen en soms een dagje. Dat maakt de toeristische sector een belangrijke economische pijler nu en in de toekomst.

We hebben campings, bed&breakfast, hotels en horecabedrijven. Recreatie/toerisme brengt ook vaak verlichting met zich mee. 

Kasteel Doornenburg, bezocht door veel recreanten. Gelegen in een kwetsbaar gebied.

Veel recreatiemogelijkheden bevinden zich in onze buitengebieden en soms ook in natuurgebieden. Dit zijn kwetsbare gebieden voor de flora en fauna. Veel recreanten en toeristen komen juist naar ons toe vanwege de groene omgeving. Zij waarderen de natuurlijke duisternis en mooie sterrenhemel van het buitengebied en de natuurgebieden van onze gemeente.

Wet- en regelgeving

In de structuurvisie buitengebied is één van de doelstellingen de uiterwaarden toegankelijk en recreatief aantrekkelijker te maken. De uiterwaarden hebben een open en weids natuurlijk karakter dat voor recreanten interessant is. 
Park Lingezegen is ontstaan als een uitloopgebied buiten de woonwijken en de stad in de vorm van een groene zone tussen Arnhem en Nijmegen. Voorop staat het behoud van het open landschap met ruimte voor recreatie waarbij natuur een grote rol speelt in de ontwikkeling. Het park maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.
Met zoveel moois in onze gemeente is het belangrijk dat we voorzichtig met ons landschap omgaan en zo aantrekkelijk te blijven voor het toerisme.
 

Zo doen we het voortaan

  • We zijn terughoudend met licht in de natuur- en buitengebieden. 
  • Daar waar dat nodig is, gaan we in gesprek met de recreatieondernemers.
     

Wat vragen we

We vragen iedereen om terughoudend te zijn met verlichting, deze in de avond in ieder geval te dimmen en het liefst deze na 23.00 uur uit te doen.