In de Regio Arnhem Nijmegen werken wij samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Lingewaard geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande plannen voor Lingewaard leveren de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

Hoe verder?

  1. Afgerond: Oplevering voorlopige RES -

    Op 1 juni levert de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES in bij de Rijksoverheid. Tussen 1 juni en 1 oktober praten de gemeenteraden over deze voorlopige RES.

  2. Momenteel bezig: Analyseren en vergelijken -

    Vanaf 1 oktober gaat de Rijksoverheid alle 30 RES’sen uit alle regio’s in Nederland analyseren en vergelijken. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0.

  3. Nog te doen: Oplevering definitieve RES -

    De definitieve RES moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.