Het project Dorpensingel neemt tegelijk ook een ander verkeersprobleem in de omgeving mee. Namelijk de fietsoversteken van het RijnWaalpad  met de Ressensestraat. We gaan die kruisingen veiliger maken.

Veilige kruisingen

We hebben die kruisingen inmiddels veiliger gemaakt. Dat hebben we gedaan door de voorrangssituatie te wijzigen. Overstekende fietsers geven voorrang aan het verkeer op de Ressensestraat. We hebben de wegversmalling op de Ressensestraat ter hoogte van de Woerdsestraat verwijderd voor een beter overzicht. Dit is een tijdelijke oplossing.

Definitieve oplossing 

Ondertussen zoeken we naar een definitieve oplossing voor de kruising, waarbij de fietsers op het RijnWaalpad kunnen doorfietsen. 

Wij hebben onderzocht welke oplossingen mogelijk en betaalbaar zijn. Het onderzoek heeft geleid tot een voorstel met tien varianten. Deze varianten staan in de Afwegingsnotitie oversteek Ressensestraat. Deze treft u aan als bijlage onder het kopje Documenten.

In gesprek

We zijn in gesprek met omwonenden, provincie Gelderland en de Fietsersbond over de definitieve oplossing.

Planning 

In de loop van 2021 wordt bekend hoe de oversteek van het RijnWaalpad eruit komt te zien. De blijvende oplossing wordt verwacht in 2022.

Documenten

In de documenten hieronder vindt u meer informatie. Mocht u moeilijkheden hebben om de bijlage(n) te lezen, neemt u dan contact op met dorpensingel@nijmegen.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing op maat.