Restafval is het afval dat overblijft nadat u al het afval dat we opnieuw kunnen gebruiken, eruit heeft gehaald. U kunt uw restafval in de restafvalcontainer doen. 

Woont u in een appartementencomplex?

Woont u in een appartementencomplex? Dan kunt u uw restafval in de boven- of ondergrondse restafval container gooien. U heeft een pasje nodig om de klep van de ondergrondse restafval container te openen. U betaalt een vast bedrag iedere keer dat u de klep opent. Zet geen zakken naast de verzamelcontainer. Wij nemen deze niet mee.

Wat hoort wel en niet in de restafval container?

Wat mag wel en wat mag niet in de restafval container?
Wat mag er wel in?Wat mag er niet in?
chips zakkenbouw- en sloopafval
lege doordrukstrips van medicijnen en kauwgom  glas
stofzuigerzakkengrond
sigaretten- en sigarenpeukenklein chemisch afval (KCA) 
afgekoelde openhaard as in een zakstenen
kattenbakkorrels in een zaksteenwol en glaswol
uitgeharde verfblikken en lege spuitbussentextiel
wit- en bruingoed

Kosten

In de gemeente Lingewaard betaalt u een vast bedrag voor het inzamelen van uw afval. Voor het legen van de restafval container en de inworp in een boven- of ondergrondse restafval container betaalt u een vast bedrag per keer. 

Tarieven afval 2020

Op 1 januari gaan de nieuwe tarieven voor afval in. In dit schema ziet u wat de kosten in 2020 zijn.

Tarief afval 2020
Vastrecht per huishouden met diftar€ 145,80
Lediging restafvalcontainer€ 8,30 per keer  
Inworp boven- of ondergrondse restafval container € 2,41 per keer
Vastrecht appartementencomplex zonder diftar,
1 persoonshuishouden
€ 172,08
Vastrecht appartementencomplex zonder diftar,
meer persoonshuishouden
€ 206,28

Hoe vaak legen wij de restafval container?

De restafval container kunt u één keer in de vier weken aan de straat zetten. Woont u in een appartement en heeft u geen eigen container? Dan kunt u uw restafval naar de boven- of ondergrondse restafval container brengen.

Wilt u weten wanneer wij de container komen legen? Bekijk dan uw afvalkalender op Mijn Afvalwijzer. Na het invullen van uw postcode ziet u direct op welke dag wij uw container komen legen. 

Aan de straat zetten

Zet de restafval container op de inzameldag voor 7.30 uur aan de straat.