900 inwoners uit Lingewaard hebben meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een steekproef onder alle inwoners (18 jaar of ouder) van onze gemeente. We willen alle deelnemers bedanken voor hun tijd en input. In de Veiligheidsmonitor zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Het gaat dus om de veiligheidsbeleving van onze inwoners.

Belangrijkste resultaten

In Lingewaard zijn we gemiddeld gezien positief over de veiligheid. De veiligheidsbeleving wordt met een 7,9 gewaardeerd. Dit cijfer is hoger in vergelijking met omliggende gemeenten en de rest van Nederland. Dit geldt ook voor de leefbaarheid in de buurt. Verder wordt er door inwoners aangegeven welke veiligheidsthema’s belangrijk zijn om aan te pakken. Het gaat dan voornamelijk om woninginbraken en online criminaliteit. Het melden van signalen van overlast of criminaliteit blijft belangrijk. Benieuwd naar alle resultaten uit de Veiligheidsmonitormiddel en de verschillen per kern? Bekijk dan de infographic hieronder. Heeft u moeite met het lezen van dit document? Neem dan contact op met team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) via VTH@lingewaard.nl.

Wijkplatforms en Veiligheidsbeleid

De gemeente gaat in februari en maart 2023 met alle wijkplatforms in gesprek over de resultaten uit de Veiligheidsmonitor. We bespreken dan met elkaar welke veiligheidsproblemen we aan gaan pakken. Niet alleen door de gemeente, maar ook door ondernemers en inwoners zelf. De Veiligheidsmonitor is daarnaast belangrijk voor het opstellen van een nieuw Veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027.


Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact zoeken met het wijkplatform in uw buurt of contact opnemen met team VTH via VTH@lingewaard.nl.